Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Separering av skivmaterial

Separering av skivmaterial

Separeringsutrustning för staplat skivmaterial (råämnen)  har utvecklats för att mata in materialet i helautomatiserade linor. Skivmaterial i metall (magnetiskt eller icke-magnetiskt), plast, trä eller kartong separeras från en stapel och matas in i linan. Vakuumejektorer/pumpar och sugkoppar används för att greppa, lyfta, separera och mata fram. Det är viktigt att välja rätt typ av sugkopp och placera dem rätt på skivan för att underlätta separationen och säkerställa att skivmaterialet inte glider ur position under hanteringen.Fördelar med Piab

  • Ökad produktivitet och säkerhet tack vare specialdesignade friktionskoppar för oljiga ytor vilket också minskar risken för glidplåtar.
  • Produktiviteten ökar också tack vare vakuumpumpar med COAX®-teknologi och optimizers för att minimera energiförbrukningen.
  • Stora grepp kommer också att uppnås tack vare ett säkert och snabbt grepp tack vare ett högt initialt vakuumflöde av Piab-vakuumpumpar.
  • Ökad säkerhet med speciell vakuumbackventil.
  • Flexibla verktygskomponenter för enkel placering av sugkopparna.
  • Högre grad av processkontroll, vakuumavkänning vid varje sugkopp.
  • Enkel felsökning.

 

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss