Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Karossammansättning

Karossammansättning

På karossammansättningen används robotar frekvent för svetsning och materialhantering. I en robotcell där t.ex. en bildörr produceras finns minst ett par robotar som använder vakuum för plåthanteringen. Plåten är fortfarande oljig men hastigheter och cykletider är betydligt långsammare än inom plåtpressning. Säkerhets- och energisparfunktioner är ytterst viktiga för en hög produktivitet i produktionen.




Fördelar med Piab

  • Ökad produktivitet och säkerhet tack vare specialdesignade friktionskoppar för oljiga ytor vilket också minskar risken för glidplåtar.
  • Produktiviteten ökar också tack vare vakuumpumpar med COAX®-teknologi och optimizers för att minimera energiförbrukningen.
  • Stora grepp kommer också att uppnås tack vare ett säkert och snabbt grepp tack vare ett högt initialt vakuumflöde av Piab-vakuumpumpar.
  • Ökad säkerhet med speciell vakuumbackventil.
  • Flexibla verktygskomponenter för enkel placering av sugkopparna.
  • Högre grad av processkontroll, vakuumavkänning vid varje sugkopp.
  • Enkel felsökning.

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss