Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Urlastning och lastning av containrar och lastbilssläp

Lastning och urlastning av löst lastade containrar och lastbilssläp

En vanlig utmaning vid lastdockan är urlastning av löst lastade containrar och lastbilssläp. På grund av de tunga lyften är detta är ett av de fysiskt mest krävande jobben vid ett distributions- eller ordereffektueringscenter eller i en paketsorteringsterminal. Dålig arbetsställning, hög intensitet och tunga eller enformiga rörelser orsakar ofta skador på rygg och axlar.

De flesta lastbärare hanterar löst lastade containrar och lastbilssläp för transport mellan sorteringsterminaler. Oavsett om terminalen är helautomatisk eller inte måste paketet som sorteras lastas ut manuellt ur containrarna i terminalen och sedan sorteras, läggas tillbaka manuellt i containrarna innan de lämnar terminalen – s.k. cross-docking.

Lastning och urlastning av containrar eller lastbilssläp är ett fysiskt krävande arbete. Piab har utvecklat lyftsystemet Vaculex® Parcelift som minimerar operatörernas belastning, höjer produktiviteten och ökar de anställdas trivsel på jobbet. Lösningen, Vaculex® ParceLift, monteras på teleskoptransportörer som ofta installeras vid lastbärare som transporterar löst lastade paket. Den ger många viktiga fördelar: ett stort spann produkter och/eller paket i fråga om storlek, form och vikt (upp till 40 kg) kan hanteras. ParceLift kan integreras helt i flera olika typer av teleskoptransportörer, både fabriksmonterade eller eftermonterade i kundens anläggningar.

I fråga om manövrering är Vaculex® ParceLift konstruerad för att skapa en optimal upplevelse av arbetet. Med dess hjälp kan användaren gripa ett föremål från valfri sida, vrida det 360° och sedan släppa det efter behov. Den är även skapad för enkel och intuitiv hantering och kräver minimal utbildning.

Flera distributions- och ordereffektueringscentra och paketsorteringsterminaler använder nu Vaculex® ParceLift för att skapa en sund och tilltalande arbetsmiljö för operatörer inom lastning och urlastning av containrar och lastbilssläp.

Videos

Broschyrer


Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss