Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Hantering av flyggods med vakuumgripare

Hantering av flyggods – flytta flyggods mellan lastpallar och/eller containrar

Situation

Flyggods transporteras över hela världen i fraktflygplan som vanligtvis är lastade med ULD:er (flygcontainrar) eller containrar och lastpallar. Innan lasten lastas i flygplanet ska den sorteras och läggas i en ULD, ett arbete som också innefattar förflyttning av flyggods mellan lastpallar och öppna containrar.

Efter urlastning av flygplanet måste lasten lastas ur ULD:n till lämpliga typer av lastbärare till lämpliga som används för nästa transport. Denna lastnings-, urlastnings- och sorteringsprocess utförs ofta manuellt vilket orsakar belastningsskador med försämrad produktivitet och hög sjukfrånvaro som följd.

Lösningar

Piab har utvecklat och implementerat Vaculex®-lastlyftsystemet för att lösa hanteringsproblemen i flyggodsterminaler som använder vakuumsystem. Lösningarna fokuserar på att öka personalens trivsel, förbättra produktiviteten och minska belastningsskadorna och minimera skadorna på lasten.

Vaculex®-lösningar för hantering av flyggods – olika användningsområden:

  • Flytta last mellan ULD:er av lastpallstyp (PAG, PYB osv.) ULD:er i form av öppna containrar (AKH, AAX)
  • Lasta eller lasta ur ULD:er i form av stora containrar (AMJ, AAX, AAC, AMX, AML, AMJ, AAA, AMD)
  • Utöver specialiserade flyggodslösningar erbjuder Vaculex även lösningar för lastbärare som givetvis även kan anpassas för hantering av flyggods. Detta innefattar lösningar för lastning och urlastning av containrar och lastbilssläp samt lösningar för sortering av inkommande och utgående paket.

Videos


Relaterade produkter

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss