Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Hantering av bagage som valts ut för genomsökning

Hantering av bagage som valts ut för genomlysning i slutna områden för incheckat bagage

På flygplatser skiljs misstänkt bagage från detekteringssystemet för sprängämnen till ett CBRA-rum (genomsökningsrum för incheckat bagage) och ska lyftas och flyttas från en inkommande transportör till en inspektionsstation. Efter genomsökning tar säkerhetspersonalen bagaget till den utgående transportören. Före Vaculex®-lösningar för CBRA-rum utfördes detta arbete manuellt, vilket orsakade personskador och lägre produktivitet.

CBRA-rum är ofta unika för varje flygplats. Begränsad takhöjd, trånga utrymmen och arbete vid pelare kräver mycket flexibla lyftsystem. Vaculex® specialutvecklade vakuumlyftsystem för CBRA-rum gör det möjligt att lyfta och transportera bagage i slutna utrymmen samtidigt som du undviker personskador och håller upp produktiviteten.

Vid färjeterminaler ska bagaget genomsökas och kontrolleras av säkerhetsskäl. Efter genomsökning tar säkerhetspersonalen bagaget till den utgående transportören. Före Vaculex®-lösningarna utfördes detta arbete manuellt, vilket orsakade personskador och lägre produktivitet.

Vaculex® specialutvecklade vakuumlyftsystem gör det möjligt att lyfta och transportera bagage i slutna utrymmen samtidigt som du undviker personskador och håller upp produktiviteten. 

Videos


Relaterade produkter

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss