Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Urlastning av småsäckar

Urlastning av små påsar

Det typiska användningsområdet består av att transportera material från en liten påse som en säck eller plastpåse till ett insugningsrör och en transportör. Piab bag avsändarstationer är konstruerade för att optimera prestandan hos Piabs vakuumtransportörer. Vid transport från en säcktömningsstation är Piabs matningsstation det perfekta tillbehöret. Tack vare säcktömningsstationen ökas produktiviteten samtidigt som arbetsmiljön avsevärt förbättras.

 

 

 

 

 Viktiga styrkor hos Piabs vakuumtransportörer:

  • Mer än 50 års erfarenhet av vakuumtransport för förflyttning av pulver och granulat.
  • Färre driftstopp tack vare den hygieniska designen som gör systemet lätt att rengöra.
  • Bättre arbetsmiljö eftersom det är ett slutet system utan dammbelastning.
  • Skapa säkra miljöer eftersom transportörerna motsvarar ATEX-industristandarderna för damm och gas.
  • Transportörerna och avsändarstationen är även tillgänglig med allt material som kommer i kontakt med den transporterade produkten enligt FDA, EG-nr 1935/2004 och EG-nr 10/2011.
  • Avsändarstationerna har en inre volym på 100 liter och kan hantera fyra småsäckar samtidigt, vilket ökar produktiviteten.
  • Transportören med avsändarstation är tack vare dammsamlaren (säljs av tredje part) ett slutet system som hindrar främmande material från att nå in i systemet. Inget damm från den transporterade produkten når arbetsplatsen.
  • Flexibilitet att transportera partiklar från 0,5 mikron och uppåt.
  • Det lilla formatet gör den till en perfekt lösning när utrymmet är viktigt.
  • Flexibilitet i fråga om vilken vakuumkälla som används. Transportörerna fungerar perfekt med en ejektorpump eller en mekanisk pump.

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss