Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Återföring

Återföring

Svinn är en belastning för alla producenter. Bristfälliga förpackningsprocesser, tablettmaskiner som matas med alltför stora mängder kostsamma ingredienser, samt enzymer eller kemikalier i rengöringsmedel från tillverkningskärl kan leda till att material eller produkter går till spillo. Förutom den rent ekonomiska förlusten och miljöpåverkan i vidare bemärkelse kan sådant avfall även äventyra arbetsmiljön och utsätta processpersonalen för risk. Av den anledningen införlivas återföringsprocedurer allt oftare

inom industrin. Vakuumtransportörer erbjuder den perfekta lösningen för producenter som vill minimera spillet och maximera produktiviteten.

 

Viktiga styrkor hos Piabs vakuumtransportörer:

 • Mer än 50 års erfarenhet av vakuumtransport för förflyttning av pulver och granulat.
 • Färre driftstopp tack vare den hygieniska designen som gör systemet lätt att rengöra.
 • Bättre arbetsmiljö eftersom det är ett slutet system utan dammbelastning.
 • Skapa säkra miljöer eftersom transportörerna motsvarar ATEX-industristandarderna för damm och gas.
 • Transportörerna är tillgängliga med allt material som kommer i kontakt med den transporterade produkten i enlighet med FDA, EG-nr 1935/2004 och EG-nr 10/2011.
 • Tillgänglig med allt material som kommer i kontakt med den transporterade produkten följer FDA, EG-nr 1935/2004 och EG-nr 10/2011.
 • Motsvarar tillämpningskraven eftersom det finns produktserier speciellt för läkemedels-, livsmedels- och kemibranschen.
 • Öka genomflödet och minimera spillet med en transportör som är specifikt konstruerad för ömtåliga material.
 • Kan transportera upp till 14 ton/timme och 30 meter.
 • Flexibilitet att transportera partiklar från 0,5 mikron och uppåt.
 • Det lilla formatet gör den till en perfekt lösning när utrymmet är viktigt.
 • Flexibilitet i fråga om vilken vakuumkälla som används. Transportörerna fungerar lika bra med en ejektorpump som med en mekanisk pump.

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss