Feedback

Choose your language

Close

Vi använder cookies för att säkerställa att du får maximalt utbyte av vår webbplats.
Om du fortsätter utan att ändra dina inställningar så ger du ditt medgivande till att cookies från piab.com används.
Läs mer


Applikationer i explosiv atmosfär

Applikationer i explosiv atmosfär

Transport av pulver och granulat kan i vissa fall ge upphov till en explosiv damm/luftblandning. För att eliminera risken för dammexplosion, så uppfyller Piab den internationella ATEX-standarden. Detta görs genom att ta bort alla källor till antändning från systemet, d v s elektrisk och elektrostatisk. Piab har mer än 30 års erfarenhet av vakuumtransport av pulver och granulat. Vi hanterar partikelstorlekar från 0,5 mikron. Transportkapaciteten når upp till 10 ton/timme och transportlängden upp till 30 meter.

.

Fördelar med Piab vakuumtransportörer

  • ATEX Damm-certifikat för standard och kundanpassade applikationer
  • Helt pneumatiskt system och utan antändningskälla från elektriska komponenter
  • Minimalt med underhåll eftersom inga rörliga delar finns i pumpen
  • Hygienisk design och lätt att rengöra
  • Slutet system utan förorening av damm
  • Modulärt program enkelt att ändra för olika behov

Piab AB © 2018 Legal notis

Följ oss

Kontakta oss