Evolving ourselves – and the website! Vi vore glada om du ville uppleva vår nya beta-webbplats och dela med dig av din feedback till oss, så att vi kan utveckla den till det bättre.                   Ta mig till den nya webbplatsen!

Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Lyftsystem i distributionscentra

Logistik, distribution och ordereffektuering

Situation

Huvudområdena i ett logistik-, distributions- och ordereffektueringscenter är in- och utgående stationer samt lager- och plockområden. Manuell hantering är vanlig inom dessa områden och konfigurationen är viktig för att optimera driften.

Utan lyftredskap leder manuell hantering väldigt ofta till problem såsom sträckningar genom dåliga arbetsställningar och upprepade manuella lyft.

Lösning

För att lösa dessa problem erbjuder Piab Vaculex® ergonomiska lyftsystem där lyftning behövs i distributionscentralen. Utöver att minska arbetsolyckorna höjer Vaculex® även produktiviteten, sänker kostnaderna för sjukfrånvaro och ger nöjda användare.

Exempel där Vaculex® produktsortiment erbjuder lösningar vid logistik-, distributions- och ordereffektueringscentra:

Labeling
Labeling

Two fairly common methods of applying labels with vacuum are tamp-on labeling and blow-on labeling.

Pålastning av lådor och paket
Pålastning och avlastning

Piab har utvecklat specialiserade Vaculex®-lyftsystem för pallstapling vilket minskar skador genom upprepad sträckning och ökar produktiviteten.

Piab AB © 2021 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss