Feedback

Choose your language

Close

Vi använder cookies för att säkerställa att du får maximalt utbyte av vår webbplats.
Om du fortsätter utan att ändra dina inställningar så ger du ditt medgivande till att cookies från piab.com används.
Läs mer


Piab in the Automotive industry

Automotive

In the automotive industry it is included all those companies and activities involved in the manufacture of motor vehicles, including most components, such as engines, bodies and plastic parts. The industry's principal products are passenger automobiles and light trucks, including pickups, vans, and sport utility vehicles. The focus is productivity, energy saving, high speed with no compromise on safety and connectivity. Piab's solutions for highly automated production lines in the automotive industry are found in the press shop, body shop and final assembly. Piab also has special products for manual handling devices and for automotive sub-supplier industries, such as tailored-welded blanks, glass, tires and plastic interior/exterior parts.

Evacuation and filling of liquids
Evacuation and filling of liquids

In final assembly of certain machines/products like cars and refrigerators, fluid systems are filled before the machine/product leaves the manufacturing facility. To speed up the process of filling…

Evacuation of molds
Evacuation of molds

Vacuum is applied on mold cavities to give molded products a better definition. Advantages with Piab No service required on Piab vacuum pumps Low noise level Easy to install

Leak testing
Leak testing

Many parts and systems must be airtight to operate correctly. Vacuum is a fairly common method of conducting leak tests. When vacuum is applied, any leaks are detected by small changes in pressure.…

Vacuum forming
Vacuum forming

During vacuum forming (thermo-forming), the ambient atmospheric pressure is used to form/press pre-heated plastic sheets over a mold. Air is rapidly evacuated from the mold by a vacuum pump and a..…

Auto racking
Auto racking

The size and weight of the panels make it difficult for operators to manually handle and racking them. Robots are used and typically equipped with a vision system.

Separering av skivmaterial
Separering av skivmaterial

Separeringsutrustning för staplat skivmaterial (råämnen)  har utvecklats för att mata in materialet i helautomatiserade linor. Skivmaterial i metall (magnetiskt eller icke-…

Ergonomiska lyft
Ergonomiska lyft

Att minska skador och ökad produktivitet görs ofta med hjälp av ergonomiska lyftanordningar. Denna typ av utrustning tillåter en eller två operatörer för att lyfta, flytta och manipulera stora och.…

Glas-/solhanteringspaneler
Glas-/solhanteringspaneler

Solpanelsglas och moduler hanteras av vakuum under hela tillverkningsprocessen. Det tunna, sköra och känsliga föremålet hanteras under höga accelerationer och korta cykeltider. Sugkoppar som inte..…

Formsprutning - avlägsna delar från formar
Formsprutning - avlägsna delar från formar

Efter att plastdelar har formats i formsprutningsmaskiner, avlägsnas de från formen med hjälp av sugkoppar och vakuumpumpar som vanligtvis är fästa vid en robotarm. Temperaturen hos de formade...

Karossammansättning
Karossammansättning

På karossammansättningen används robotar frekvent för svetsning och materialhantering. I en robotcell där t.ex. en bildörr produceras finns minst ett par robotar som använder vakuum för...

Plåtpressar
Plåtpressar

Plåt pressas och transporteras genom en serie av plåtpressar för att formas till en panel. Hala plåtar/paneler pga. pressolja, smala och små ytor att greppa på samt snabba accelerationer och..…

Delmontage av pressade plåtar
Delmontage av pressade plåtar

Efter att plåtpaneler pressats fram monteras delarna ihop till delmontage. Robotar används för att svetsa samman och för materialhantering. I en robotcell använder ofta ett par …

Skräddarsydda plåtämnen
Skräddarsydda plåtämnen

Att sammanfoga metallplåtar med olika tjocklekar, hållfastheter eller ytbeläggningar skapar ett "skräddarsytt  plåtämne" (Tailored blank), redo att pressas och formas i nästa steg. Skräddarsyd…

Tire and Däck- och gummihantering/formning
Däck- och gummihantering/formning

Däck- och gummitillverkare använder vakuum för applikationer som materialhantering och formning.  Processen för formning av däck innefattar ett vakuumtillbehör som hjälper gummit att formeras …

Vakuummonteringsfixturer – gripfixturer
Vakuummonteringsfixturer – gripfixturer

I flera industrier finns gripfixturer där sugkoppar används för att hålla delar under montering, formning, skärning eller andra bearbetningar. I många fall är cykeltiderna långa och ett...

Piab AB © 2018 Legal notis

Följ oss

Kontakta oss