Feedback

Choose your language

Close

Behållarmodul 21/16, 0104396

71294

Artikelnummer 0104396

Produktbilden kanske inte överensstämmer med den verkliga produkten.
  • Ökar transportörens internvolym.
  • Lyfter upp och ger ytterligare skydd för filtret mot den produkt som transporteras.
Metriskt   Imperiskt
Generellt
Ytfinish Ra 0,6
Material ASTM 316L
Volym 5400 cm³
Vikt 1,36 kg

Måttritningar

V.v. logga in eller Registrera för att se måttskisser.


Tillbehör
Artikelnummer
Spännband 21 kpl 0103972
Modultätning 21 NBR FCM 0206433
Modultätning 21 Q FCM 0206448
Support
Training (1)
Youtube video (3)
    • Vakuumtransportörer

      • Används någon elektricitet på transportörerna?
        • Nej, transportörerna använder bara tryckluft. Även våra styrsystem är pneumatiska.

      • Finns det en risk för dammexplosion?
        • Inte om instruktionerna i manualen följs. Alla Piab-transportörer har en jordningspunkt. Alla våra transportörer uppfyller ATEX Damm.

      • Hur felsöker jag?
        • I manualen för transportörer finns ett avsnitt om felsökning. Du är också välkommen att kontakta din närmaste Piab-distributör.

      • Hur många meter är det möjligt att transportera pulver?
        • 0 – 50 meter om transportsträckan inte inkluderar mer än 5 m vertikalt lyft och  produktens densitet är mellan 0,5-1,0 kg.

      • Hur undviker man att materialet separeras?
        • Genom att ha rätt blandning av luft och transporterad produkt. Detta uppnås från där Piab-transportören drar materialet och med hjälp av våra matartillbehör. Läs även vårt white paper om separation och kontakta något Piab-företag för ytterligare information.

      • Kan livsmedels- och läkemedelsprodukter transporteras med vakuumtransportörer?
      • Kan man transportera material vertikalt?
        • Ja, upp till 8-10 meter utan tillbehör/rörledningar. Med rörledningar upp till 25 meter.

      • Kan man transportera vätskor?
        • Nej det kan vi inte. Det är extremt svårt att kontrollera mängden av vätska som kommer in i transportören.

      • Kan ni förse en transportör med IQ/OQ-dokumentation?
        • För piFLOW®p kan vi det. Det är en mall som ska fyllas i under uppstart och med hjälp av manualen som medföljer transporten. 

      • Kan Piabs vakuumtransportörer användas för att transportera tabletter, kapslar osv?
        • Ja. Piab har erfarenhet av att transportera en stor mängd tabletter och kapslar utan att förstöra dem. Kontakta oss gärna för mer information.

      • Kan transportören användas för att dosera material?
        • Nej det kan den inte. Normalt förfarande är att dosera före eller efter transporten.  

      • Lämnar Piab någon garanti för enheten?
        • Piab lämnar en garanti till återförsäljare, integratörer och användare av Piab-produkter över hela världen enligt följande:

          • 5 års garanti lämnas för kompletta vakuumtransportörer exklusive elektromekaniska pumpar och kontrollenheter.
          • 5 års garanti lämnas för vakuumpumpar exklusive elektromekaniska pumpar, tillbehör och styrsystem.
          • 2 års garanti lämnas för elektromekaniska pumpar.
          • 1 års garanti lämnas för övriga produkter 

          Generella garantiprinciper:

          • Piab garanterar mot tillverknings- och materialfel vid normal användning av produkten i lämplig miljö och när anvisningar för skötsel, underhåll och kontroll enligt gällande Piab-manual följts.
          • Piab ersätter eller reparerar, utan kostnad, felaktiga produkter under förutsättning att dessa returneras till Piab och bedöms omfattas av garantin.
          • Det ankommer på Piab att avgöra om en felaktig produkt skall returneras till Piab för ersättning eller om reparation skall ske lokalt på Piabs bekostnad.
          • Denna garanti omfattar inte slitdelar såsom, filterelement, tätningar, slangar, rördelar, rörböjar, slangventiler (i linje med transporterat material), övergångsrör etc.
          • Denna garanti omfattar inte eventuella följdskador orsakade av felaktiga produkter.
      • Tala om för mig hur man demonterar vakuumtransportören
        • Verktyg behövs inte för montering/demontering. För mer detaljerad information, se manualen eller på  vår YouTube-kanal

      • Tala om för mig metoden för val av vakuumtransportör
        • Var vänlig använd applikationskonfiguratorn. Du är också välkommen att kontakta Piab eller en Piab-partner för mer uppgifter.

      • Ungefär hur mycket pulver kan transporteras?
        • Från omkring 0,1 ton/h till cirka 15 ton/h.

      • Vad ingår i leveransen av transportören?
        • Transportör, filterregulator (1” anslutning)

          Manual

          Felsökningsguide

          Ritningar

           

      • Vad kan bli fel med enheten?
        • Regelbundet underhåll och enheten kommer att göra jobbet under år framöver.

          Om den komprimerade luften är smutsig/har vätska i sig, kan filtret bli igensatt, liksom ejektorerna och timerarna. Vatten i luftledningen är inte bra.

          Se också manualen för felsökning om du skulle stöta på något konstigt.

      • Vid transport av granulat, går granulaten sönder eller skadas?
        • Det beror på de fysiska egenskaperna hos granulatet. Piab har erfarenhet av att transportera ett stort utbud av granulat, tabletter och kapslar utan skador. Kontakta oss gärna för mer information.

      • Vilka certifikat kan ni förse transportören med?
        • För ett stort antal Piab-transportörer kan vi erbjuda FDA, ATEX Damm och Gas, 2.2-certifikat.

      • Vilka verktyg behöver jag?
        • Tryckluft med normalt industritryck på 0,4-0,6 MPa.

      • Vilken typ av filter finns för denna enhet?
        • Veckad stav. Filtreringsgrad 0,5µm. Ett styvt stavfilter i PE- och PUR-material med PTFE-membran. Finns i svart och vitt.

          Veckat. Filtreringsgrad 0,5µm. Ett styvt polyester- och PUR-filter med PTFE-membran. Grå färg.

          Textil. Filtreringsgrad 5,0µm. Filterpåse i polyester och ePTFE-membran. Ljusgrå färg.

      • Vilken typ av tillbehör finns hos Piab?
        • Rostfritt stål, aluminium eller PE, aspirerat och icke-aspirerat matarrör

          Mataradapter med eller utan flänsanslutning

          Avsändarstation

          Flexibel vakuumslang

          Fjärrstyrd start/stoppventil

          Nivåvakt

          Behållarmoduler

          Övergångsdelar från vakuumtransportör till mottagande utrustning

      • Vilket material används för transportörskroppen?
        • piFLOW®p tillverkas av rostfritt stål 316L.

          piFLOW®i och f tillverkas av rostfritt stål 304.

      • Är Piabs transportör tillverkad för att klara övertryck?
        • Nej det är de inte, bara för undertryck.

    • piFLOW®p

      • Av vilka material är filtren gjorda?
          •     Påsfiltret är tillverkat av ePTFE, polyester
          •     Det veckade filtret är tillverkat av PTFE, förstärkt polyester och PUR – polyuretan
          •     Det veckade stavfiltret är tillverkat av PTFE, PE – sintrad polyeten    
      • Har enheten metriska slangar och hårdvara?
        • Ja den har metriska slangar och hårdvara.

      • Hur fungerar/arbetar transportören?
        • Starta Piabs styrning via en pneumatisk ON/OFF-ventil.
          Vakuumpumpen startar och samtidigt stängs bottenventilen/luckan, luftchocken (som finns inuti den övre delen av transportören) laddar med tryckluft (ledningstryck). Sugtiden börjar (justerbar till 1-30 sekunder via den pneumatiska timern). När sugtiden slutar går styrningen in en urladdningscykel (justerbar till 1-30 sekunder), stannar vakuumpumpen, bottenventilen/luckan öppnar och luftchocken rengör filtret. Därefter startar förloppet om tills enheten stängs av. Se även gärna vår video.

      • Hur mycket kan enheten transportera?
        • 100-15.000 kg/h, beroende på sträcka och storlek på transportör/pump/filter och produkten som ska transporteras.

      • Hur mycket tryckluft förbrukar enheten?
        • piPREMIUM 64-pump. 2.5—3.5Nl/sek

          piPREMIUM100-pump. 5-7Nl/sek

          piPREMIUM200-pump. 10-14Nl/sek

          piPREMIUM400-pump. 20-28Nl7sek

          piPREMIUM600-pump. 30-42Nl/sek

          piPREMIUM800-pump. 40-56Nl/sek

          piPREMIUM1200-pump. 60-84Nl/sek

          piPREMIUM1600-pump. 80-112Nl/sek

      • Kan enheten styras av en nivåvakt i mottagarkärlet?
        • Ja det kan den, en nivåvakt inklusive el-/pneumatisk ventil kommer att integreras.  110VAC eller 24VDC finns tillgängliga. 

      • Kan filtren tvättas?
        • Beroende på vilken typ av filter finns det olika rekommendationer. V.v. följ därför rengöringsinstruktionerna i respektive manual för vakuumtransportören.

      • Kommer transportören med någon form av styrning?
        • Enheten har en pneumatisk styrning för sug- pch tömningstid

          Den kan också vara utan styrning, om slutanvändaren kommer att förse transportören med till exempel PLC-styrning

          Elektrisk/pneumatisk ventilenhet kan tillhandahållas (för att omvandla den elektriska signalen till en pneumatisk utsignal)

      • Vad ingår i leveransen av transportören?
          • Transportör
          • Manual
          • Felsökningsguide
          • Ritningar
      • Vad är filtreringsgraden för filtren?
          • Textilfilter har en minimipartikelstorlek på 5 mikron
          • Veckade filter och veckade stavfilter har en partikelstorlek på 0,5mikron
      • Vad är ytfinheten?
        • < Ra 0,8µm

      • Vilka är fördelarna med transportören?
        • Den tryckluftsdrivna Piab vakuumpumpen maximerar energieffeketiviteten med hjälp av COAX®-teknologin

          Producerar inte någon värme

          Lågt underhåll tack vare få delar

          Effektiv filtrering (5 – 0,5 mikron)

          Maximerar produktiviteten med snabbstartsdrift

          Låg ljudnivå (72-76 dBA)

          Optimerar tillgängligt monteringsutrymme

          Ökar transportkapaciteten med större volym

      • Vilken leveranstid har Piab för en enhet?
        • Vi kan leverera enheter på 2-4 veckor efter order.

      • Vilken typ av filter finns för dessa enheter?
        • Vi har olika typer av filter för olika behov:

          • Veckat stavfilter. Filtreringsgrad 0,5µm. Ett styvt stavfilter i PE- och PUR-material med PTFE-membran. Finnes i svart och vitt.
          • Veckat. Filtreringsgrad 0,5µm. Ett styvt polyester- och PUR-filter med PTFE-membran. Grå färg.
          • Textil. Filtreringsgrad 5,0µm. Filterpåse i polyester och ePTFE-membran. Ljusgrå färg.
      • Vilken typ av produkt kan dessa transportörer transportera?
        • De kan transportera produkter från fint pulver till plastgranulat och från friflytande material till icke-friflytande torrt material.

      • Vilken typ av tillbehör finns hos Piab?
        • Rostfritt stål, aluminium eller PE, aspirerat och icke-aspirerat matarrör

          Mataradapter med eller utan flänsanslutning

          Avsändarstation

          Flexibel vakuumslang

          Fjärrstyrd start/stoppventil

          Nivåvakt

          Behållarmoduler

          Övergångsdelar från vakuumtransportör till mottagande utrustning

      • Vilket material är enheten gjord av?
        • Transportörskroppen är tillverkad av rostfritt stål 316L, polerad in- och utsida 

          Vakuumpumpen är tillverkad av aluminium , rostfritt stål, plast

      • Är filtren FDA-godkända?
        • Ja det är de.

    Begär offert

    V.v. logga in eller Registrera för att kunna begära offert.

    Piab AB © 2019 Integritetspolicy

    Följ oss

    Kontakta oss