Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Fläns för svetsning 33/2, 0107880

71297

Artikelnummer 0107880

Produktbilden kanske inte överensstämmer med den verkliga produkten.
  • För svetsning mot mottagarkärl eller sugställe.
Metriskt   Imperiskt
Generellt
Ytfinish Ra 0,6
Material ASTM 316L
Volym 2000 cm³
Vikt 470 g

Måttritningar

V.v. logga in eller Registrera för att se måttskisser.


Tillbehör
Artikelnummer
Spännband 33 kpl 0103977
Modultätning 33 NBR FCM 0206435
Modultätning 33 Q FCM 0206450
Support/CAD/Datablad
Träning (1)
Youtube video (2)
    • Vakuumtransportörer

      • Används någon elektricitet på transportörerna?
        • Nej, transportörerna använder bara tryckluft. Även våra styrsystem är pneumatiska.

      • Finns det en risk för dammexplosion?
        • Inte om instruktionerna i manualen följs. Alla Piab-transportörer har en jordningspunkt. Alla våra transportörer uppfyller ATEX Damm.

      • Hur felsöker jag?
        • I manualen för transportörer finns ett avsnitt om felsökning. Du är också välkommen att kontakta din närmaste Piab-distributör.

      • Hur många meter är det möjligt att transportera pulver?
        • 0 – 50 meter om transportsträckan inte inkluderar mer än 5 m vertikalt lyft och  produktens densitet är mellan 0,5-1,0 kg.

      • Hur undviker man att materialet separeras?
        • Genom att ha rätt blandning av luft och transporterad produkt. Detta uppnås från där Piab-transportören drar materialet och med hjälp av våra matartillbehör. Läs även vårt white paper om separation och kontakta något Piab-företag för ytterligare information.

      • Kan livsmedels- och läkemedelsprodukter transporteras med vakuumtransportörer?
      • Kan man transportera material vertikalt?
        • Ja, upp till 8-10 meter utan tillbehör/rörledningar. Med rörledningar upp till 25 meter.

      • Kan man transportera vätskor?
        • Nej det kan vi inte. Det är extremt svårt att kontrollera mängden av vätska som kommer in i transportören.

      • Kan ni förse en transportör med IQ/OQ-dokumentation?
        • För piFLOW®p kan vi det. Det är en mall som ska fyllas i under uppstart och med hjälp av manualen som medföljer transporten. 

      • Kan Piabs vakuumtransportörer användas för att transportera tabletter, kapslar osv?
        • Ja. Piab har erfarenhet av att transportera en stor mängd tabletter och kapslar utan att förstöra dem. Kontakta oss gärna för mer information.

      • Kan transportören användas för att dosera material?
        • Nej det kan den inte. Normalt förfarande är att dosera före eller efter transporten.  

      • Lämnar Piab någon garanti för enheten?
        • Piab lämnar en garanti till återförsäljare, integratörer och användare av Piab-produkter över hela världen enligt följande:

          • 5 års garanti lämnas för kompletta vakuumtransportörer exklusive elektromekaniska pumpar och kontrollenheter.
          • 5 års garanti lämnas för vakuumpumpar exklusive elektromekaniska pumpar, tillbehör och styrsystem.
          • 2 års garanti lämnas för elektromekaniska pumpar.
          • 1 års garanti lämnas för övriga produkter 

          Generella garantiprinciper:

          • Piab garanterar mot tillverknings- och materialfel vid normal användning av produkten i lämplig miljö och när anvisningar för skötsel, underhåll och kontroll enligt gällande Piab-manual följts.
          • Piab ersätter eller reparerar, utan kostnad, felaktiga produkter under förutsättning att dessa returneras till Piab och bedöms omfattas av garantin.
          • Det ankommer på Piab att avgöra om en felaktig produkt skall returneras till Piab för ersättning eller om reparation skall ske lokalt på Piabs bekostnad.
          • Denna garanti omfattar inte slitdelar såsom, filterelement, tätningar, slangar, rördelar, rörböjar, slangventiler (i linje med transporterat material), övergångsrör etc.
          • Denna garanti omfattar inte eventuella följdskador orsakade av felaktiga produkter.
      • Tala om för mig hur man demonterar vakuumtransportören
        • Verktyg behövs inte för montering/demontering. För mer detaljerad information, se manualen eller på  vår YouTube-kanal

      • Tala om för mig metoden för val av vakuumtransportör
        • Var vänlig använd applikationskonfiguratorn. Du är också välkommen att kontakta Piab eller en Piab-partner för mer uppgifter.

      • Ungefär hur mycket pulver kan transporteras?
        • Från omkring 0,1 ton/h till cirka 15 ton/h.

      • Vad ingår i leveransen av transportören?
        • Transportör, filterregulator (1” anslutning)

          Manual

          Felsökningsguide

          Ritningar

           

      • Vad kan bli fel med enheten?
        • Regelbundet underhåll och enheten kommer att göra jobbet under år framöver.

          Om den komprimerade luften är smutsig/har vätska i sig, kan filtret bli igensatt, liksom ejektorerna och timerarna. Vatten i luftledningen är inte bra.

          Se också manualen för felsökning om du skulle stöta på något konstigt.

      • Vid transport av granulat, går granulaten sönder eller skadas?
        • Det beror på de fysiska egenskaperna hos granulatet. Piab har erfarenhet av att transportera ett stort utbud av granulat, tabletter och kapslar utan skador. Kontakta oss gärna för mer information.

      • Vilka certifikat kan ni förse transportören med?
        • För ett stort antal Piab-transportörer kan vi erbjuda FDA, ATEX Damm och Gas, 2.2-certifikat.

      • Vilka verktyg behöver jag?
        • Tryckluft med normalt industritryck på 0,4-0,6 MPa.

      • Vilken typ av filter finns för denna enhet?
        • Veckad stav. Filtreringsgrad 0,5µm. Ett styvt stavfilter i PE- och PUR-material med PTFE-membran. Finns i svart och vitt.

          Veckat. Filtreringsgrad 0,5µm. Ett styvt polyester- och PUR-filter med PTFE-membran. Grå färg.

          Textil. Filtreringsgrad 5,0µm. Filterpåse i polyester och ePTFE-membran. Ljusgrå färg.

      • Vilken typ av tillbehör finns hos Piab?
        • Rostfritt stål, aluminium eller PE, aspirerat och icke-aspirerat matarrör

          Mataradapter med eller utan flänsanslutning

          Avsändarstation

          Flexibel vakuumslang

          Fjärrstyrd start/stoppventil

          Nivåvakt

          Behållarmoduler

          Övergångsdelar från vakuumtransportör till mottagande utrustning

      • Vilket material används för transportörskroppen?
        • piFLOW®p tillverkas av rostfritt stål 316L.

          piFLOW®i och f tillverkas av rostfritt stål 304.

      • Är Piabs transportör tillverkad för att klara övertryck?
        • Nej det är de inte, bara för undertryck.

    Begär offert

    V.v. logga in eller Registrera för att kunna begära offert.

    Piab AB © 2020 Integritetspolicy

    Följ oss

    Kontakta oss