Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Klämventil DN25 (8 bar) inv. gänga, 3404624

3404624

Artikelnummer 3404624

  Metriskt   Imperiskt
  Generellt
  Material Al, Naturgummi
  Temperatur 0 – 60 °C
  Vikt 400 g
  Prestanda
  Drivtryck, stängning 0,18-0,20 MPa
  Drivtryck max. 0,8 MPa
  Dimensioner
  Diameter 25 mm (d)
  Diameter 2 65 mm (D)
  Diameter 3 6 mm (PK)
  Höjd 55 mm (H)
  Längd 152 mm (L1)
  Längd 2 21 mm (L2)
  Gänga 1 in (DN G")
  Gänga 2 1/8 in (C G")

  Måttritningar

  V.v. logga in eller Registrera för att se måttskisser.

  Support/CAD/Datablad
  Träning (1)
  Youtube video (2)
   • Vakuumtransportörer

    • Används någon elektricitet på transportörerna?
     • Nej, transportörerna använder bara tryckluft. Även våra styrsystem är pneumatiska.

    • Finns det en risk för dammexplosion?
     • Inte om instruktionerna i manualen följs. Alla Piab-transportörer har en jordningspunkt. Alla våra transportörer uppfyller ATEX Damm.

    • Hur felsöker jag?
     • I manualen för transportörer finns ett avsnitt om felsökning. Du är också välkommen att kontakta din närmaste Piab-distributör.

    • Hur många meter är det möjligt att transportera pulver?
     • 0 – 50 meter om transportsträckan inte inkluderar mer än 5 m vertikalt lyft och  produktens densitet är mellan 0,5-1,0 kg.

    • Hur undviker man att materialet separeras?
     • Genom att ha rätt blandning av luft och transporterad produkt. Detta uppnås från där Piab-transportören drar materialet och med hjälp av våra matartillbehör. Läs även vårt white paper om separation och kontakta något Piab-företag för ytterligare information.

    • Kan livsmedels- och läkemedelsprodukter transporteras med vakuumtransportörer?
    • Kan man transportera material vertikalt?
     • Ja, upp till 8-10 meter utan tillbehör/rörledningar. Med rörledningar upp till 25 meter.

    • Kan man transportera vätskor?
     • Nej det kan vi inte. Det är extremt svårt att kontrollera mängden av vätska som kommer in i transportören.

    • Kan ni förse en transportör med IQ/OQ-dokumentation?
     • För piFLOW®p kan vi det. Det är en mall som ska fyllas i under uppstart och med hjälp av manualen som medföljer transporten. 

    • Kan Piabs vakuumtransportörer användas för att transportera tabletter, kapslar osv?
     • Ja. Piab har erfarenhet av att transportera en stor mängd tabletter och kapslar utan att förstöra dem. Kontakta oss gärna för mer information.

    • Kan transportören användas för att dosera material?
     • Nej det kan den inte. Normalt förfarande är att dosera före eller efter transporten.  

    • Lämnar Piab någon garanti för enheten?
     • Piab lämnar en garanti till återförsäljare, integratörer och användare av Piab-produkter över hela världen enligt följande:

      • 5 års garanti lämnas för kompletta vakuumtransportörer exklusive elektromekaniska pumpar och kontrollenheter.
      • 5 års garanti lämnas för vakuumpumpar exklusive elektromekaniska pumpar, tillbehör och styrsystem.
      • 2 års garanti lämnas för elektromekaniska pumpar.
      • 1 års garanti lämnas för övriga produkter 

      Generella garantiprinciper:

      • Piab garanterar mot tillverknings- och materialfel vid normal användning av produkten i lämplig miljö och när anvisningar för skötsel, underhåll och kontroll enligt gällande Piab-manual följts.
      • Piab ersätter eller reparerar, utan kostnad, felaktiga produkter under förutsättning att dessa returneras till Piab och bedöms omfattas av garantin.
      • Det ankommer på Piab att avgöra om en felaktig produkt skall returneras till Piab för ersättning eller om reparation skall ske lokalt på Piabs bekostnad.
      • Denna garanti omfattar inte slitdelar såsom, filterelement, tätningar, slangar, rördelar, rörböjar, slangventiler (i linje med transporterat material), övergångsrör etc.
      • Denna garanti omfattar inte eventuella följdskador orsakade av felaktiga produkter.
    • Tala om för mig hur man demonterar vakuumtransportören
     • Verktyg behövs inte för montering/demontering. För mer detaljerad information, se manualen eller på  vår YouTube-kanal

    • Tala om för mig metoden för val av vakuumtransportör
     • Var vänlig använd applikationskonfiguratorn. Du är också välkommen att kontakta Piab eller en Piab-partner för mer uppgifter.

    • Ungefär hur mycket pulver kan transporteras?
     • Från omkring 0,1 ton/h till cirka 15 ton/h.

    • Vad ingår i leveransen av transportören?
     • Transportör, filterregulator (1” anslutning)

      Manual

      Felsökningsguide

      Ritningar

       

    • Vad kan bli fel med enheten?
     • Regelbundet underhåll och enheten kommer att göra jobbet under år framöver.

      Om den komprimerade luften är smutsig/har vätska i sig, kan filtret bli igensatt, liksom ejektorerna och timerarna. Vatten i luftledningen är inte bra.

      Se också manualen för felsökning om du skulle stöta på något konstigt.

    • Vid transport av granulat, går granulaten sönder eller skadas?
     • Det beror på de fysiska egenskaperna hos granulatet. Piab har erfarenhet av att transportera ett stort utbud av granulat, tabletter och kapslar utan skador. Kontakta oss gärna för mer information.

    • Vilka certifikat kan ni förse transportören med?
     • För ett stort antal Piab-transportörer kan vi erbjuda FDA, ATEX Damm och Gas, 2.2-certifikat.

    • Vilka verktyg behöver jag?
     • Tryckluft med normalt industritryck på 0,4-0,6 MPa.

    • Vilken typ av filter finns för denna enhet?
     • Veckad stav. Filtreringsgrad 0,5µm. Ett styvt stavfilter i PE- och PUR-material med PTFE-membran. Finns i svart och vitt.

      Veckat. Filtreringsgrad 0,5µm. Ett styvt polyester- och PUR-filter med PTFE-membran. Grå färg.

      Textil. Filtreringsgrad 5,0µm. Filterpåse i polyester och ePTFE-membran. Ljusgrå färg.

    • Vilken typ av tillbehör finns hos Piab?
     • Rostfritt stål, aluminium eller PE, aspirerat och icke-aspirerat matarrör

      Mataradapter med eller utan flänsanslutning

      Avsändarstation

      Flexibel vakuumslang

      Fjärrstyrd start/stoppventil

      Nivåvakt

      Behållarmoduler

      Övergångsdelar från vakuumtransportör till mottagande utrustning

    • Vilket material används för transportörskroppen?
     • piFLOW®p tillverkas av rostfritt stål 316L.

      piFLOW®i och f tillverkas av rostfritt stål 304.

    • Är Piabs transportör tillverkad för att klara övertryck?
     • Nej det är de inte, bara för undertryck.

   Begär offert

   V.v. logga in eller Registrera för att kunna begära offert.

   Piab AB © 2020 Integritetspolicy

   Följ oss

   Kontakta oss