Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Nylonslang, blå 4/2mm, 0104810

27059

Artikelnummer 0104810

Produktbilden kanske inte överensstämmer med den verkliga produkten.
  Metriskt   Imperiskt
  Generellt
  Material PA
  Temperatur -40 – 100 °C
  Vikt, per meter 0,011 kg/m
  Prestanda
  Drivtryck 1,8 MPa
  Dimensioner
  Inre diameter 2 mm
  Yttre diameter 4 mm
  Support/CAD/Datablad
  Träning (1)
  Youtube video (2)
   • Vakuumtransportörer

    • Används någon elektricitet på transportörerna?
     • Nej, transportörerna använder bara tryckluft. Även våra styrsystem är pneumatiska.

    • Finns det en risk för dammexplosion?
     • Inte om instruktionerna i manualen följs. Alla Piab-transportörer har en jordningspunkt. Alla våra transportörer uppfyller ATEX Damm.

    • Hur felsöker jag?
     • I manualen för transportörer finns ett avsnitt om felsökning. Du är också välkommen att kontakta din närmaste Piab-distributör.

    • Hur många meter är det möjligt att transportera pulver?
     • 0 – 50 meter om transportsträckan inte inkluderar mer än 5 m vertikalt lyft och  produktens densitet är mellan 0,5-1,0 kg.

    • Hur undviker man att materialet separeras?
     • Genom att ha rätt blandning av luft och transporterad produkt. Detta uppnås från där Piab-transportören drar materialet och med hjälp av våra matartillbehör. Läs även vårt white paper om separation och kontakta något Piab-företag för ytterligare information.

    • Kan livsmedels- och läkemedelsprodukter transporteras med vakuumtransportörer?
    • Kan man transportera material vertikalt?
     • Ja, upp till 8-10 meter utan tillbehör/rörledningar. Med rörledningar upp till 25 meter.

    • Kan man transportera vätskor?
     • Nej det kan vi inte. Det är extremt svårt att kontrollera mängden av vätska som kommer in i transportören.

    • Kan ni förse en transportör med IQ/OQ-dokumentation?
     • För piFLOW®p kan vi det. Det är en mall som ska fyllas i under uppstart och med hjälp av manualen som medföljer transporten. 

    • Kan Piabs vakuumtransportörer användas för att transportera tabletter, kapslar osv?
     • Ja. Piab har erfarenhet av att transportera en stor mängd tabletter och kapslar utan att förstöra dem. Kontakta oss gärna för mer information.

    • Kan transportören användas för att dosera material?
     • Nej det kan den inte. Normalt förfarande är att dosera före eller efter transporten.  

    • Lämnar Piab någon garanti för enheten?
     • Piab lämnar en garanti till återförsäljare, integratörer och användare av Piab-produkter över hela världen enligt följande:

      • 5 års garanti lämnas för kompletta vakuumtransportörer exklusive elektromekaniska pumpar och kontrollenheter.
      • 5 års garanti lämnas för vakuumpumpar exklusive elektromekaniska pumpar, tillbehör och styrsystem.
      • 2 års garanti lämnas för elektromekaniska pumpar.
      • 1 års garanti lämnas för övriga produkter 

      Generella garantiprinciper:

      • Piab garanterar mot tillverknings- och materialfel vid normal användning av produkten i lämplig miljö och när anvisningar för skötsel, underhåll och kontroll enligt gällande Piab-manual följts.
      • Piab ersätter eller reparerar, utan kostnad, felaktiga produkter under förutsättning att dessa returneras till Piab och bedöms omfattas av garantin.
      • Det ankommer på Piab att avgöra om en felaktig produkt skall returneras till Piab för ersättning eller om reparation skall ske lokalt på Piabs bekostnad.
      • Denna garanti omfattar inte slitdelar såsom, filterelement, tätningar, slangar, rördelar, rörböjar, slangventiler (i linje med transporterat material), övergångsrör etc.
      • Denna garanti omfattar inte eventuella följdskador orsakade av felaktiga produkter.
    • Tala om för mig hur man demonterar vakuumtransportören
     • Verktyg behövs inte för montering/demontering. För mer detaljerad information, se manualen eller på  vår YouTube-kanal

    • Tala om för mig metoden för val av vakuumtransportör
     • Var vänlig använd applikationskonfiguratorn. Du är också välkommen att kontakta Piab eller en Piab-partner för mer uppgifter.

    • Ungefär hur mycket pulver kan transporteras?
     • Från omkring 0,1 ton/h till cirka 15 ton/h.

    • Vad ingår i leveransen av transportören?
     • Transportör, filterregulator (1” anslutning)

      Manual

      Felsökningsguide

      Ritningar

       

    • Vad kan bli fel med enheten?
     • Regelbundet underhåll och enheten kommer att göra jobbet under år framöver.

      Om den komprimerade luften är smutsig/har vätska i sig, kan filtret bli igensatt, liksom ejektorerna och timerarna. Vatten i luftledningen är inte bra.

      Se också manualen för felsökning om du skulle stöta på något konstigt.

    • Vid transport av granulat, går granulaten sönder eller skadas?
     • Det beror på de fysiska egenskaperna hos granulatet. Piab har erfarenhet av att transportera ett stort utbud av granulat, tabletter och kapslar utan skador. Kontakta oss gärna för mer information.

    • Vilka certifikat kan ni förse transportören med?
     • För ett stort antal Piab-transportörer kan vi erbjuda FDA, ATEX Damm och Gas, 2.2-certifikat.

    • Vilka verktyg behöver jag?
     • Tryckluft med normalt industritryck på 0,4-0,6 MPa.

    • Vilken typ av filter finns för denna enhet?
     • Veckad stav. Filtreringsgrad 0,5µm. Ett styvt stavfilter i PE- och PUR-material med PTFE-membran. Finns i svart och vitt.

      Veckat. Filtreringsgrad 0,5µm. Ett styvt polyester- och PUR-filter med PTFE-membran. Grå färg.

      Textil. Filtreringsgrad 5,0µm. Filterpåse i polyester och ePTFE-membran. Ljusgrå färg.

    • Vilken typ av tillbehör finns hos Piab?
     • Rostfritt stål, aluminium eller PE, aspirerat och icke-aspirerat matarrör

      Mataradapter med eller utan flänsanslutning

      Avsändarstation

      Flexibel vakuumslang

      Fjärrstyrd start/stoppventil

      Nivåvakt

      Behållarmoduler

      Övergångsdelar från vakuumtransportör till mottagande utrustning

    • Vilket material används för transportörskroppen?
     • piFLOW®p tillverkas av rostfritt stål 316L.

      piFLOW®i och f tillverkas av rostfritt stål 304.

    • Är Piabs transportör tillverkad för att klara övertryck?
     • Nej det är de inte, bara för undertryck.

   • piFLOW® i och f

    • Av vilka material är filtren gjorda?
      •     Påsfiltret är tillverkat av ePTFE, polyester
      •     Det veckade filtret är tillverkat av PTFE, förstärkt polyester och PUR – polyuretan
      •     Det veckade stavfiltret är tillverkat av PTFE, PE – sintrad polyeten    
    • Har enheten metriska slangar och hårdvara?
     • Ja den har metriska slangar och hårdvara.

    • Hur fungerar/arbetar transportören?
     • Starta Piabs styrning via en pneumatisk ON/OFF-ventil.
      Vakuumpumpen startar och samtidigt stängs bottenventilen/luckan, luftchocken (som finns inuti den övre delen av transportören) laddar med tryckluft (ledningstryck). Sugtiden börjar (justerbar till 1-30 sekunder via den pneumatiska timern). När sugtiden slutar går styrningen in en urladdningscykel (justerbar till 1-30 sekunder), stannar vakuumpumpen, bottenventilen/luckan öppnar och luftchocken rengör filtret. Därefter startar förloppet om tills enheten stängs av. Se även gärna vår video.

    • Hur mycket kan enheten transportera?
     • 100-4000 kg/h, beroende på sträcka och storlek på transportör/pump/filter och produkten som ska transporteras.

    • Hur mycket tryckluft förbrukar enheten?
      • piBASIC100-pump, 5-7Nl/sek. 
      • piBASIC200-pump, 10-14Nl/sek. 
      • piBASIC400-pump, 20-28Nl/sek. 
      • piBASIC600-pump, 26-37Nl/sek. 
    • Kan enheten styras av en nivåvakt i mottagarkärlet?
     • Ja det kan den, en nivåvakt inklusive el-/pneumatisk ventil kommer att integreras.  110VAC eller 24VDC finns tillgängliga. 

    • Kan filtren tvättas?
     • Beroende på vilken typ av filter finns det olika rekommendationer. V.v. följ därför rengöringsinstruktionerna i respektive manual för vakuumtransportören.

    • Kommer transportören med någon form av styrning?
     • Enheten har en pneumatisk styrning för sug- pch tömningstid

      Den kan också vara utan styrning, om slutanvändaren kommer att förse transportören med till exempel PLC-styrning

      Elektrisk/pneumatisk ventilenhet kan tillhandahållas (för att omvandla den elektriska signalen till en pneumatisk utsignal)

    • Vad ingår i leveransen av transportören?
      • Transportör
      • Manual
      • Felsökningsguide
      • Ritningar
    • Vad är filtreringsgraden för filtren?
      • Textilfilter har en minimipartikelstorlek på 5 mikron
      • Veckade filter och veckade stavfilter har en partikelstorlek på 0,5mikron
    • Vilka är fördelarna med transportören?
     • Den tryckluftsdrivna Piab vakuumpumpen maximerar energieffeketiviteten med hjälp av COAX®-teknologin

      Producerar inte någon värme

      Lågt underhåll tack vare få delar

      Effektiv filtrering (5 – 0,5 mikron)

      Maximerar produktiviteten med snabbstartsdrift

      Låg ljudnivå (72-76 dBA)

      Optimerar tillgängligt monteringsutrymme

      Ökar transportkapaciteten med större volym

    • Vilken leveranstid har Piab för en enhet?
     • Vi kan leverera enheter på 2-4 veckor efter order.

    • Vilken typ av filter finns för dessa enheter?
     • Vi har olika typer av filter för olika behov:

      • Veckat stavfilter. Filtreringsgrad 0,5µm. Ett styvt stavfilter i PE- och PUR-material med PTFE-membran. Finnes i svart och vitt.
      • Veckat. Filtreringsgrad 0,5µm. Ett styvt polyester- och PUR-filter med PTFE-membran. Grå färg.
      • Textil. Filtreringsgrad 5,0µm. Filterpåse i polyester och ePTFE-membran. Ljusgrå färg.
    • Vilken typ av produkt kan dessa transportörer transportera?
     • De kan transportera produkter från fint pulver till plastgranulat och från friflytande material till icke-friflytande torrt material.

    • Vilken typ av tillbehör finns hos Piab?
     • Rostfritt stål, aluminium eller PE, aspirerat och icke-aspirerat matarrör

      Mataradapter med eller utan flänsanslutning

      Avsändarstation

      Flexibel vakuumslang

      Fjärrstyrd start/stoppventil

      Nivåvakt

      Behållarmoduler

      Övergångsdelar från vakuumtransportör till mottagande utrustning

    • Vilken är ytfinheten?
     • Ra 0,6 µm eller bättre.

    • Vilket material är enheten gjord av?
      • Transportörskroppen är tillverkad av rostfritt stål 304L, betad in- och utsida
      • Vakuumpumpen tillverkad av aluminium, rostfritt stål och plast
    • Är filtren FDA-godkända?
     • Ja det är de.

   Begär offert

   V.v. logga in eller Registrera för att kunna begära offert.

   Piab AB © 2020 Integritetspolicy

   Följ oss

   Kontakta oss