Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Veckat filter L=198, 0112310

33440

Artikelnummer 0112310

Produktbilden kanske inte överensstämmer med den verkliga produkten.
 • Uppfyller de krav som ställs av FDA, EC No. 1935/2004 och EC No. 10/2011.
 • Filtret är antistatiskt och uppfyller de krav som ställs av ATEX.
 • Lämpligt för extremt fint och fritt flödande pulver, t.ex., toner.
Metriskt   Imperiskt
Generellt
Filter area 3000 cm²
Material PUR, EN 1.4571, Polyester, PTFE
Particle size 0,5 μm
Temperatur, max. 80 °C
Vikt 830 g
Dimensioner
Inre diameter 73,5 mm
Yttre diameter 125,2 – 140 mm
Längd 204 mm

Måttritningar

V.v. logga in eller Registrera för att se måttskisser.

Support/CAD/Datablad
Träning (1)
Youtube video (2)
  • Vakuumtransportörer

   • Används någon elektricitet på transportörerna?
    • Nej, transportörerna använder bara tryckluft. Även våra styrsystem är pneumatiska.

   • Finns det en risk för dammexplosion?
    • Inte om instruktionerna i manualen följs. Alla Piab-transportörer har en jordningspunkt. Alla våra transportörer uppfyller ATEX Damm.

   • Hur felsöker jag?
    • I manualen för transportörer finns ett avsnitt om felsökning. Du är också välkommen att kontakta din närmaste Piab-distributör.

   • Hur många meter är det möjligt att transportera pulver?
    • 0 – 50 meter om transportsträckan inte inkluderar mer än 5 m vertikalt lyft och  produktens densitet är mellan 0,5-1,0 kg.

   • Hur undviker man att materialet separeras?
    • Genom att ha rätt blandning av luft och transporterad produkt. Detta uppnås från där Piab-transportören drar materialet och med hjälp av våra matartillbehör. Läs även vårt white paper om separation och kontakta något Piab-företag för ytterligare information.

   • Kan livsmedels- och läkemedelsprodukter transporteras med vakuumtransportörer?
   • Kan man transportera material vertikalt?
    • Ja, upp till 8-10 meter utan tillbehör/rörledningar. Med rörledningar upp till 25 meter.

   • Kan man transportera vätskor?
    • Nej det kan vi inte. Det är extremt svårt att kontrollera mängden av vätska som kommer in i transportören.

   • Kan ni förse en transportör med IQ/OQ-dokumentation?
    • För piFLOW®p kan vi det. Det är en mall som ska fyllas i under uppstart och med hjälp av manualen som medföljer transporten. 

   • Kan Piabs vakuumtransportörer användas för att transportera tabletter, kapslar osv?
    • Ja. Piab har erfarenhet av att transportera en stor mängd tabletter och kapslar utan att förstöra dem. Kontakta oss gärna för mer information.

   • Kan transportören användas för att dosera material?
    • Nej det kan den inte. Normalt förfarande är att dosera före eller efter transporten.  

   • Lämnar Piab någon garanti för enheten?
    • Piab lämnar en garanti till återförsäljare, integratörer och användare av Piab-produkter över hela världen enligt följande:

     • 5 års garanti lämnas för kompletta vakuumtransportörer exklusive elektromekaniska pumpar och kontrollenheter.
     • 5 års garanti lämnas för vakuumpumpar exklusive elektromekaniska pumpar, tillbehör och styrsystem.
     • 2 års garanti lämnas för elektromekaniska pumpar.
     • 1 års garanti lämnas för övriga produkter 

     Generella garantiprinciper:

     • Piab garanterar mot tillverknings- och materialfel vid normal användning av produkten i lämplig miljö och när anvisningar för skötsel, underhåll och kontroll enligt gällande Piab-manual följts.
     • Piab ersätter eller reparerar, utan kostnad, felaktiga produkter under förutsättning att dessa returneras till Piab och bedöms omfattas av garantin.
     • Det ankommer på Piab att avgöra om en felaktig produkt skall returneras till Piab för ersättning eller om reparation skall ske lokalt på Piabs bekostnad.
     • Denna garanti omfattar inte slitdelar såsom, filterelement, tätningar, slangar, rördelar, rörböjar, slangventiler (i linje med transporterat material), övergångsrör etc.
     • Denna garanti omfattar inte eventuella följdskador orsakade av felaktiga produkter.
   • Tala om för mig hur man demonterar vakuumtransportören
    • Verktyg behövs inte för montering/demontering. För mer detaljerad information, se manualen eller på  vår YouTube-kanal

   • Tala om för mig metoden för val av vakuumtransportör
    • Var vänlig använd applikationskonfiguratorn. Du är också välkommen att kontakta Piab eller en Piab-partner för mer uppgifter.

   • Ungefär hur mycket pulver kan transporteras?
    • Från omkring 0,1 ton/h till cirka 15 ton/h.

   • Vad ingår i leveransen av transportören?
    • Transportör, filterregulator (1” anslutning)

     Manual

     Felsökningsguide

     Ritningar

      

   • Vad kan bli fel med enheten?
    • Regelbundet underhåll och enheten kommer att göra jobbet under år framöver.

     Om den komprimerade luften är smutsig/har vätska i sig, kan filtret bli igensatt, liksom ejektorerna och timerarna. Vatten i luftledningen är inte bra.

     Se också manualen för felsökning om du skulle stöta på något konstigt.

   • Vid transport av granulat, går granulaten sönder eller skadas?
    • Det beror på de fysiska egenskaperna hos granulatet. Piab har erfarenhet av att transportera ett stort utbud av granulat, tabletter och kapslar utan skador. Kontakta oss gärna för mer information.

   • Vilka certifikat kan ni förse transportören med?
    • För ett stort antal Piab-transportörer kan vi erbjuda FDA, ATEX Damm och Gas, 2.2-certifikat.

   • Vilka verktyg behöver jag?
    • Tryckluft med normalt industritryck på 0,4-0,6 MPa.

   • Vilken typ av filter finns för denna enhet?
    • Veckad stav. Filtreringsgrad 0,5µm. Ett styvt stavfilter i PE- och PUR-material med PTFE-membran. Finns i svart och vitt.

     Veckat. Filtreringsgrad 0,5µm. Ett styvt polyester- och PUR-filter med PTFE-membran. Grå färg.

     Textil. Filtreringsgrad 5,0µm. Filterpåse i polyester och ePTFE-membran. Ljusgrå färg.

   • Vilken typ av tillbehör finns hos Piab?
    • Rostfritt stål, aluminium eller PE, aspirerat och icke-aspirerat matarrör

     Mataradapter med eller utan flänsanslutning

     Avsändarstation

     Flexibel vakuumslang

     Fjärrstyrd start/stoppventil

     Nivåvakt

     Behållarmoduler

     Övergångsdelar från vakuumtransportör till mottagande utrustning

   • Vilket material används för transportörskroppen?
    • piFLOW®p tillverkas av rostfritt stål 316L.

     piFLOW®i och f tillverkas av rostfritt stål 304.

   • Är Piabs transportör tillverkad för att klara övertryck?
    • Nej det är de inte, bara för undertryck.

  • piFLOW® i och f

   • Av vilka material är filtren gjorda?
     •     Påsfiltret är tillverkat av ePTFE, polyester
     •     Det veckade filtret är tillverkat av PTFE, förstärkt polyester och PUR – polyuretan
     •     Det veckade stavfiltret är tillverkat av PTFE, PE – sintrad polyeten    
   • Har enheten metriska slangar och hårdvara?
    • Ja den har metriska slangar och hårdvara.

   • Hur fungerar/arbetar transportören?
    • Starta Piabs styrning via en pneumatisk ON/OFF-ventil.
     Vakuumpumpen startar och samtidigt stängs bottenventilen/luckan, luftchocken (som finns inuti den övre delen av transportören) laddar med tryckluft (ledningstryck). Sugtiden börjar (justerbar till 1-30 sekunder via den pneumatiska timern). När sugtiden slutar går styrningen in en urladdningscykel (justerbar till 1-30 sekunder), stannar vakuumpumpen, bottenventilen/luckan öppnar och luftchocken rengör filtret. Därefter startar förloppet om tills enheten stängs av. Se även gärna vår video.

   • Hur mycket kan enheten transportera?
    • 100-4000 kg/h, beroende på sträcka och storlek på transportör/pump/filter och produkten som ska transporteras.

   • Hur mycket tryckluft förbrukar enheten?
     • piBASIC100-pump, 5-7Nl/sek. 
     • piBASIC200-pump, 10-14Nl/sek. 
     • piBASIC400-pump, 20-28Nl/sek. 
     • piBASIC600-pump, 26-37Nl/sek. 
   • Kan enheten styras av en nivåvakt i mottagarkärlet?
    • Ja det kan den, en nivåvakt inklusive el-/pneumatisk ventil kommer att integreras.  110VAC eller 24VDC finns tillgängliga. 

   • Kan filtren tvättas?
    • Beroende på vilken typ av filter finns det olika rekommendationer. V.v. följ därför rengöringsinstruktionerna i respektive manual för vakuumtransportören.

   • Kommer transportören med någon form av styrning?
    • Enheten har en pneumatisk styrning för sug- pch tömningstid

     Den kan också vara utan styrning, om slutanvändaren kommer att förse transportören med till exempel PLC-styrning

     Elektrisk/pneumatisk ventilenhet kan tillhandahållas (för att omvandla den elektriska signalen till en pneumatisk utsignal)

   • Vad ingår i leveransen av transportören?
     • Transportör
     • Manual
     • Felsökningsguide
     • Ritningar
   • Vad är filtreringsgraden för filtren?
     • Textilfilter har en minimipartikelstorlek på 5 mikron
     • Veckade filter och veckade stavfilter har en partikelstorlek på 0,5mikron
   • Vilka är fördelarna med transportören?
    • Den tryckluftsdrivna Piab vakuumpumpen maximerar energieffeketiviteten med hjälp av COAX®-teknologin

     Producerar inte någon värme

     Lågt underhåll tack vare få delar

     Effektiv filtrering (5 – 0,5 mikron)

     Maximerar produktiviteten med snabbstartsdrift

     Låg ljudnivå (72-76 dBA)

     Optimerar tillgängligt monteringsutrymme

     Ökar transportkapaciteten med större volym

   • Vilken leveranstid har Piab för en enhet?
    • Vi kan leverera enheter på 2-4 veckor efter order.

   • Vilken typ av filter finns för dessa enheter?
    • Vi har olika typer av filter för olika behov:

     • Veckat stavfilter. Filtreringsgrad 0,5µm. Ett styvt stavfilter i PE- och PUR-material med PTFE-membran. Finnes i svart och vitt.
     • Veckat. Filtreringsgrad 0,5µm. Ett styvt polyester- och PUR-filter med PTFE-membran. Grå färg.
     • Textil. Filtreringsgrad 5,0µm. Filterpåse i polyester och ePTFE-membran. Ljusgrå färg.
   • Vilken typ av produkt kan dessa transportörer transportera?
    • De kan transportera produkter från fint pulver till plastgranulat och från friflytande material till icke-friflytande torrt material.

   • Vilken typ av tillbehör finns hos Piab?
    • Rostfritt stål, aluminium eller PE, aspirerat och icke-aspirerat matarrör

     Mataradapter med eller utan flänsanslutning

     Avsändarstation

     Flexibel vakuumslang

     Fjärrstyrd start/stoppventil

     Nivåvakt

     Behållarmoduler

     Övergångsdelar från vakuumtransportör till mottagande utrustning

   • Vilken är ytfinheten?
    • Ra 0,6 µm eller bättre.

   • Vilket material är enheten gjord av?
     • Transportörskroppen är tillverkad av rostfritt stål 304L, betad in- och utsida
     • Vakuumpumpen tillverkad av aluminium, rostfritt stål och plast
   • Är filtren FDA-godkända?
    • Ja det är de.

  Begär offert

  V.v. logga in eller Registrera för att kunna begära offert.

  Piab AB © 2020 Integritetspolicy

  Följ oss

  Kontakta oss