Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Standard

Pumpar av standard (klassisk) modell och sträcker sig från mycket små chippumpar till pumpar med hög kapacitet. De flesta pumpar är baserade på COAX®. Ett vakuumsystem baserat på COAX®-teknologin kan ge tre gånger högre vakuumflöde jämfört med konventionella system. Det innebär högre fart, hög driftsäkerhet och samtidigt reducerad energiförbrukning.


Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss