Feedback

Välj ditt språk

Stäng

In-line filter

In-line filters
  • Genomskinligt hus av inert polypropylen möjliggör visuell inspektion.
  • Dessa små filter kan användas på trycklufts- eller vakuumslangar för att skydda vakuumpumpar, vakuumvakter och ventiler från nedsmutsning.
  • Filtret är tillverkat av kemiskt inert porös polyetylen och har ett rekommenderat arbetstryck på upp till 0.45 MPa.

Artikel


Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss