Evolving ourselves – and the website! Vi vore glada om du ville uppleva vår nya beta-webbplats och dela med dig av din feedback till oss, så att vi kan utveckla den till det bättre.                   Ta mig till den nya webbplatsen!

Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Vakuumpump CLASSIC H40, anslutningsplatta komposit PPS (D), packningar i Viton®, 0100194

10688

Artikelnummer 0100194

Produktbilden kanske inte överensstämmer med den verkliga produkten.
 • Högre vakuumnivåer till 99.8 -kPa
 • För användning vid praktiskt taget nolläckage och vid hantering av icke porösa material
 • Finns med anslutningsplatta av kompositmaterial PPS (D)
Metriskt   Imperiskt
Generellt
Material Viton®, PPS, SS
Ljudnivå 60 – 65 dBA
Temperatur -20 – 110 °C
Vikt 885 g
Prestanda
Drivtryck max. 0,7 MPa
Drivtryck Luftförbrukning Vakuumflöde (Nl/s) vid olika vakuumnivåer (-kPa) Max vakuum
MPa Nl/s 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 99 -kPa
0,6 2,6 2.8 2.1 1.5 0.9 0.4 0.3 0.2 0.14 0.1 0.095 0.019 0.005 99,8
Drivtryck Luftförbrukning Evakueringstid (s/l) att nå olika vakuumnivåer (-kPa) Max vakuum
MPa Nl/s 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 99 99,5 -kPa
0,6 2,6 0.032 0.075 0.15 0.32 0.64 1.1 1.7 2.6 3.9 5.5 9.8 12 99,8
Klicka på en text i beskrivningen för att aktivera/avaktivera en graf

Måttritningar

V.v. logga in eller Registrera för att se måttskisser.

Värden som anges i databladet har testats vid:
Rumstemperatur (20⁰C [68⁰F] ± 3⁰C [5.5⁰F])
Standardatmosfär (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
Relativ fuktighet 0-100%
Tryckluftskvalitet DIN ISO 8573-1 class 4
Reservdelar
Artikelnummer
Packningssats CLASSIC, Viton® 3201069V
Packningssats CLASSIC, NBR 3201069

Support/CAD/Datablad
CAD-fil
OBS! Du behöver använda en vanlig dator för att kunna ladda ner CAD-filer.
Datablad
Manualer (1)
Certifikat (3)
Träning (2)
  • Vakuumpumpar

   • Använder en ejektorpump mer energi än en mekanisk pump?
    • När pumparna är igång, använder ejektorpumpen faktiskt mer energi än den mekaniska, men de flesta vakuumapplikationer är intermittenta - sugning och frisläppning. Ejektorpumpen arbetar enligt den cykeln och kan enkelt stängas av och på längs cykeln och som totalt ger en mycket lägre energiförbrukning jämfört med den mekaniska pumpen som går hela tiden.

   • Erbjuder Piab någon garanti för vakuumpumpar?
    • Piab lämnar en garanti till återförsäljare, integratörer och användare av Piab-produkter över hela världen enligt följande:

     • 5 års garanti lämnas för vakuumpumpar exklusive tillbehör och styrsystem.
     • 1 års garanti lämnas för övriga produkter om felet har uppstått inom angiven livslängd (arbetscykler).

     Generella garantiprinciper:

     • Piab garanterar mot tillverknings- och materialfel vid normal användning av produkten i lämplig miljö och när anvisningar för skötsel, underhåll och kontroll enligt gällande Piab-manual följts.
     • Piab ersätter eller reparerar, utan kostnad, felaktiga produkter under förutsättning att dessa returneras till Piab och bedöms omfattas av garantin.
     • Det ankommer på Piab att avgöra om en felaktig produkt skall returneras till Piab för ersättning eller om reparation skall ske lokalt på Piabs bekostnad.
     • Denna garanti omfattar inte slitdelar såsom sugkoppar, filterelement, tätningar, slangar etc.
     • Denna garanti omfattar inte eventuella följdskador orsakade av felaktiga produkter.
   • Hur kan jag ställa in vakuumnivån vid hantering av olika objekt som individuellt behöver olika nivåer?
    • Flerstegs COAX®-ejektorn är designad så att maximal vakuumnivå kan justeras av trycket på tryckluften. Genom att använda piSAVE optimize kan man ställa in den specifika vakuumnivå som behövs. piSAVE optimize kommer följaktligen att justera drivtrycket till pumpen. Man kommer aldrig att använda mer tryckluft än det som behövs i applikationen. Vänligen också prova piSAVE optimize-energiräknare för att se den faktiska energibesparingen.

   • Hur kan jag underhålla min pump?
    • Tack vare designen av COAX® -flerstegsejektor i pumpen utan några rörliga delar, finns det praktiskt taget inget underhåll.

   • Hur vet jag vilken COAX®-cartridge jag ska använda?
    • Det enklaste sättet är att använda urvalsguiden i pumpavsnittet. MICRO, MINI och MIDI beskriver storlek och kapacitet där MICRO är den minsta och MIDI den största. Varje finns med några olika egenskaper, en för extra högt flöde (Si), en för extra hög vakuumnivå (Xi), en för hantering av låga, fluktuerande tryckluftsnivåer (Bi/Pi) och ett är av smutståligt utförande (Ti).

   • Jag har en äldre Piab vakuumpump och behöver reservdelar. Hur kan de identifieras?
    • Ladda först ner manualen från hemsidan och där kommer du att hitta artikelnummer för olika reservdelar.

   • När behöver jag använda integrering av ett vakuumcartridge i mitt system?
    • Det mest vanliga problemet i ett vakuumsystem är restriktioner mellan vakuumkällan och sugstället, till exempel långa smala slangar. Genom integrering av vakuumcartridge in ditt system, kan du placera vakuumkällan nära stället där du behöver vakuum. Du har minskat restriktionerna och även energiförbrukningen i ditt system. Du kommer även att få en mer kompakt lösning.

      

   • Vad har pumpen för portstorlek? Jag känner inte till dessa gängor?
    • För portstorlek, gå till produkten och ladda ner databladet, som kan laddas ner efter registrering. Specifikation av gängtyp ges inte på webbsidan.

   • Vad är COAX®?
    • COAX® är en avancerad lösning för att skapa vakuum med tryckluft. Baserat på Piabs flerstegsteknologi är COAX®-cartridge mindre, effektivare och tillförlitligare än konventionella vakuumejektorer, och möjliggör konstruktion av ett flexibelt, modulärt och effektivt vakuumsystem. Ett vakuumsystem baserat på COAX®-teknologi kan ge dig tre gånger mer vakuumflöde än konventionella system, vilket gör att du kan öka hastigheten med hög tillförlitlighet och samtidigt minska energiförbrukningen. COAX®-cartridge finns i flera storlekar (MICRO, MINI och MIDI) och modeller (Bi, Pi, Si, Ti och Xi), vilket gör dem lämpliga för en mängd applikationer. Teknologin ger utmärkt prestanda vid både låga och höga drivtryck. Pumpar baserade på COAX®-teknologin kan verka inom drivtrycksintervallet 0,17 till 0,60 MPa.

   • Vad är fördelarna med flerstegsejektorn jämfört med en enstegsejektor?
    • En enstegsejektor är konstruerad för antingen högt vakuumflöde eller hög vakuumnivå. Flerstegsejektorn COAX® har en kombination av olika munstycken och ger både högt flöde och hög vakuumnivå i samma ejektor. Denna konstruktion ger också lägre energiförbrukning för lika prestanda.

   • Varför ska jag använda en ejektorpump istället för en mekanisk pump?
    • Ejektortekniken har inga rörliga delar och praktiskt taget inget underhåll, vilket ger högre tillförlitlighet. Den är också mycket mindre i storlek och med lägre vikt, vilket ger dig möjlighet att placera den närmare sugstället eller där du faktiskt behöver vakuumet. Den mekaniska pumpen har också en mycket högre ljudnivå och producerar värme, vilket innebär att du normalt skulle behöva ha den i ett isolerat utrymme.

   • Varför ska jag välja ett kombinerat pump- och gripdon (VGS)?
    • Det mest vanliga problemet i ett vakuumsystem är restriktioner mellan vakuumkällan och sugstället, till exempel långa smala slangar. Genom att använda det kombinerade pump/gripdonet, så skapas vakuumet i sugkoppen. Du har minskat restriktionerna och även energiförbrukningen i ditt system.

   • Vilken vakuumnivå behöver jag använda?
    • I lyftapplikationer med sugkoppar använd inte mer vakuum än nödvändigt. Vi rekommenderar 60-kPa. För hög vakuumnivå ger lägre effektivitet och du använder mer energi än vad som behövs.

  Begär offert

  V.v. logga in eller Registrera för att kunna begära offert.

  Piab AB © 2021 Integritetspolicy

  Följ oss

  Kontakta oss