Feedback

Choose your language

Close

Vi använder cookies för att säkerställa att du får maximalt utbyte av vår webbplats.
Om du fortsätter utan att ändra dina inställningar så ger du ditt medgivande till att cookies från piab.com används.
Läs mer


Urvalsguide för Sugkoppar
Metriskt   Imperiskt

Oljig plåt

Special designed friction cups for oily surfaces, such as sheets in metal forming processes. Thanks to the strong grip on oily surfaces, the suction cups can withstand high shear forces, typically 2–4 times more than corresponding conventional suction cups.


teaser_bff-bellows_flat_friction
BFF- Bälg, flat, friktion (30–110 mm)
BFF-P är lämplig för oljiga ytor, ojämna/välvda ytor eller om nivåkompensation behövs, t.ex. i avstaplingsapplikationer. Det flata, inre stödet ger stabilitet vid rörelse i alla riktningar.
teaser_BFFT
BFFT - Bälgar Flat Friktion för tunn plåt (50–90 mm)
BFFT-sugkopparna är det bästa valet för mycket tunna metallplåtar (0,6 - 0,8 mm) för att undvika märken. Sugkopparna passar bra för flata och ojämna/välvda ytor eller om nivåkompensation är nödvändig, exempelvis i avstaplingsapplikationer.
teaser_bxf-multibellows_Xtra_friction
BXF - Bellows Xtra (60–105 mm)
The BXF design is suitable for application where great level compensation is needed such as de-stacking sheets from magazines (press-line) and picking car body parts from racks or for uneven/curved surfaces.
teaser_DCF
DCF - Djup Konkav Friktion (65–110 mm)
DCF-sugkopparna är lämpliga för flata, konvexa eller konkava ytor, som till exempel de som förekommer vid hantering av metallplåtar i senare skeden av en presslinje. Sugkopparna har en tunn design som enkelt följer de välvda metallplåtarna.
teaser_fcf-flat_concave_friction
FCF- Flat, konkav, friktion (25–125 mm)
FCF-P är lämplig för oljiga ytor, lätt välvda och flata ytor som bl.a. förekommer vid hantering av plåt i pressprocesser. Sugkopparna har stödbommar som förhindrar att tunna föremål missformas.
teaser_obf-oval_bellows_friction
OBF- Oval, bälg, friktion (15x35–65x170 mm)
Specialdesignade friktionssugkoppar för oljiga ytor: som ark i metallformningsprocesser.
teaser_ocf-oval_concave_friction
OCF - Oval, konkav, friktion (20x80–40x110 mm)
Specialdesignade friktionssugkoppar för oljiga ytor,: som ark i metallformningsprocesser.

Piab AB © 2018 Legal notis

Följ oss

Kontakta oss