Feedback

Choose your language

Close

Vi använder cookies för att säkerställa att du får maximalt utbyte av vår webbplats.
Om du fortsätter utan att ändra dina inställningar så ger du ditt medgivande till att cookies från piab.com används.
Läs mer


Legal notice portrait

Legal notis

Tack för att du besöker oss!

Nedan finner du information som är av juridisk betydelse när du besöker den här webbplatsen. Dessutom finner du vår sekretesspolicy, som beskriver vilken slags information som kan komma att samlas in och bearbetas, samt hur vi använder s.k. cookies. Du bör läsa igenom den här sidan, och i och med att du besöker eller använder webbplatsen godkänner du alla allmänna villkor.

Upphovsrätt

Upphovsrätten till webbplatsens visuella utseende och dess innehåll (bland annat, dock inte endast, text, bilder och audiovisuella element) tillhör Piab (eller dess dotterbolag om så anges och/eller dess licensgivare) och är skyddad i Sverige samt enligt olika utländska lagar och fördrag. Innehållet är också skyddat av oregistrerad gemenskapsformgivning. Alla rättigheter förbehålls.

Innehållet på webbplatsen, bland annat, dock inte endast, text, bilder och ljud, får inte, förutom för rent privata syften eller om så anges, återges, överföras, distribueras eller lagras utan föregående skriftligt medgivande från Piab AB.

Det är strikt förbjudet att ändra webbplatsens innehåll. Därför får du inte, till exempel (i) distribuera eller överföra något innehåll via Internet eller på annat sätt, (ii) ändra, återanvända eller posta innehållet igen, (iii) ta bort uppgifter på nedladdat material som utgör meddelande om eller förklaringar rörande upphovsrätt, varumärke, trade dress, patent eller andra immateriella rättigheter, (iv) använda innehållet för offentliga syften, inte ens icke-kommersiella eller (v) försöka att dekompilera, bakåtkonstruera eller på annat sätt demontera programvara eller annat innehåll på webbplatsen.

Användning av pressreleaser eller andra dokument som klassificeras som offentliga är tillåtet i offentlig kommunikation, om källan till informationen redovisas. Annars är återgivning, överföring, distribution eller lagring av hela eller en del av innehållet i någon form utan föregående skriftligt medgivande från Piab AB förbjudet, förutom i enlighet med nedanstående villkor. Innehållet på Piabs webbplats får endast användas för informationsändamål och så att Piabs rykte inte påverkas negativt. Informationen på webbplatsen får inte ändras utan skriftligt medgivande från Piab. Enskilda dokument på webbplatsen kan omfattas av ytterligare villkor, vilket anges i de dokumenten.

Varumärkesrättigheter

Om inte annat anges tillhör alla varumärken, varumärkesnamn, företagslogotyper och emblem som visas på webbplatsen Piab, dess närstående, licensgivare eller samriskpartner.

Piabs varumärken, varumärkesnamn, företagslogotyper och emblem får inte användas på något sätt utan föregående skriftligt medgivande från Piab.

Inget ansvar, inga garantier

Informationen på webbplatsen lämnas i befintligt skick och utan några slags garantier, uttryckliga eller underförstådda. Under inga omständigheter ansvarar Piab gentemot någon part för direkta, indirekta, särskilda eller följdskador på grund av användning av webbplatsen, eller någon webbplats som länkats till webbplatsen via hyperlänk. Detta innefattar, men begränsas inte till, förlorad vinst, avbrott i verksamheten, förlust av program eller data i bearbetningssystem eller på något annat sätt, som uppstår till följd av användning av eller oförmåga att använda informationen, även om Piab får kännedom om att sådana skador kan uppstå.

Piab lämnar inga garantier eller gör några utfästelser om någon annan webbplats som du kan komma att besöka via webbplatsen. Åtkomsten erbjuds endast som en service och betyder inte att Piab gör några rekommendationer avseende, eller påtar sig något ansvar för, innehållet eller användningen av sådana webbplatser. Dessutom är det ditt ansvar att vidta försiktighetsåtgärder och se till att det du väljer att använda inte innehåller virus, maskar, trojanska hästar eller andra destruktiva objekt.

Dessutom garanterar Piab inte att informationen, texten, grafiken, länkarna eller några andra objekt på webbplatsen är korrekta eller fullständiga. Informationen på webbplatsen kan komma att ändras när som helst utan föregående avisering. Piab förbinder sig dock inte att uppdatera informationen eller annat material på webbplatsen.

Piab tar inget ansvar för material som ägs, skapas eller publiceras av tredje part, till vilket det finns en länk på Piabs webbplats. När du besöker tredje parts webbplats via en länk bör du läsa igenom och godkänna den webbplatsens regler före användning. En länk till en webbplats som inte tillhör Piab betyder inte att Piab rekommenderar webbplatsen och de produkter och tjänster som marknadsförs på den webbplatsen.

Sekretesspolicy

IP-adresser, webbläsare, operativsystem, domännamn: när du besöker vår webbplats kan vi samla in din dators IP-adress. IP-adressen identifierar inte dig som individ, utan din Internetleverantör. Andra icke-identifierbara personuppgifter som vi kan komma att samla in är vilken typ av webbläsare som används, vilket operativsystem som finns i datorn och domännamnet på den webbplats från vilken du besökte vår webbplats. Informationen slås ihop så att vi får bred demografisk information, till exempel besökarnas geografiska placering och hur länge de stannat på vår webbplats. Genom att samla in den här typen av information kan vi förbättra administrationen av webbplatsen, diagnostisera serverproblem, analysera trender och statistik och tillhandahålla bättre kundservice.

Cookies

När du besöker vår webbplats kan vi skicka s.k. cookies till din dator. En cookie är en liten text- eller datafil som en webbplats som du besöker kan placera på eller spara i din dator. Cookies innehåller inga identifierbara personuppgifter. Om du skulle tillhandahålla identifierbara personuppgifter till oss (till exempel genom att anmäla dig till webbrelaterade tjänster eller begära ett lösenord från oss) kan dock sådana uppgifter kopplas till data i cookien. Det finns två typer av cookies. Det första typen sparar en fil under en längre tid på din dator och kan finnas kvar i datorn även sedan den stängts av. En sådan cookie kan till exempel användas för att berätta för en besökare vilken information på webbplatsen som uppdaterats sedan hans eller hennes senaste besök på webbplatsen. Den andra typen av cookie kallas "session cookie". När du besöker en webbplats lagras session cookies tillfälligt i datorns minne. Detta kan göras för att till exempel hålla reda på vilket språk du valt för webbplatsen. Session cookies lagras inte någon längre tid på din dator, och försvinner när du stänger webbläsaren. Vi kan använda oss av externa parter för att hjälpa oss att samla in eller bearbeta information som vi inhämtar via cookies.

Vi kan använda cookies för många olika ändamål, till exempel:

  • samla in anonym statistik rörande navigeringsmönster och trender
  • analysera försäljningsdata
  • genomföra marknadsundersökningar
  • anpassa webbplatsens innehåll eller funktioner
  • erbjuda hjälp med eller spåra användningen av Internetbaserade tjänster
  • göra det möjligt för användare med lösenord att besöka vissa webbsidor igen utan att behöva skriva in information på nytt.

Så här undviker du cookies

I de flesta webbläsare kan du göra inställningar så att webbläsaren blockerar cookies, tar bort cookies från datorns hårddisk eller meddelar dig att en webbplats innehåller cookies innan en cookie lagras. Se webbläsarens instruktioner eller hjälpsida för att lära dig mer om dessa funktioner. Observera att vissa av våra webbsidor inte fungerar ordentligt utan cookies.

Identifierbara personuppgifter

Vi kommer inte att samla in några identifierbara personuppgifter utan din vetskap och tillåtelse, eller sälja vidare eller hyra ut sådana uppgifter. För att kunna tillhandahålla en specifik produkt, tjänst eller information eller bearbeta en transaktion kan vi begära att du lämnar identifierbara personuppgifter. De här uppgifterna kan till exempel innefatta namn, titel, leveransadress, faktureringsadress, e-postadress, telefonnummer, faxnummer och/eller kreditkortsinformation. Identifierbara personuppgifter samlas bara in när så behövs för att tillhandahålla en produkt, tjänst eller information, bearbeta en transaktion eller när du lämnat dem till oss av något annat skäl, till exempel om du söker anställning.

Vilka kan vi komma att dela identifierbara personuppgifter med?

Om du lämnar identifierbara personuppgifter till oss kommer vi inte att lämna dem vidare till någon annan part utan ditt medgivande, om vi inte måste enligt lag, eller om vi tror att det är nödvändigt för att (i) utföra en uppgift i allmänhetens intresse eller (ii) för att försvara våra rättigheter eller egendom eller några rättigheter eller egendom som tillhör en annan Piab-enhet eller närstående till Piab. För att kunna utföra dina begäranden, tillhandahålla en produkt, tjänst eller information, bearbeta en transaktion eller tillhandahålla kundservice kan dina identifierbara personuppgifter komma att delas med andra enheter inom Piab-koncernen och externa parter, däribland men inte begränsat till fraktföretag, leverantörer, distributörer, finansinstitut, våra affärspartner samt posten eller myndighetsorgan (till exempel tullen). Dessa Piab-enheter eller parter kan finnas inom eller utanför EES. I enlighet med ovanstående ger du, om du lämnar identifierbara personuppgifter, ditt frivilliga medgivande till att informationen lämnas vidare till andra länder, däribland länder inom eller utanför EES.

Så här tar du bort, rättar, uppdaterar eller hämtar dina identifierbara personuppgifter

Om du vill ta bort, rätta, uppdatera eller hämta de identifierbara personuppgifter som du lämnat till oss, eller om du har några frågor i anslutning till detta, är du välkommen att kontakta oss. Om du kontaktar oss i det här avseendet ber vi dig notera namnet på webbsidan eller platsen där du lämnade informationen, samt den kontaktinformation (till exempel namn, e-postadress, postadress osv.) som du lämnade.

Säkerhet

Vi har vidtagit tekniska och administrativa åtgärder för att hjälpa till att skydda identifierbara personuppgifter och andra data på våra servrar från obehörig åtkomst, förlust eller ändringar. Det finns dock inga servrar eller Internetöverföring som är garanterat hundra procent säkra. Därför sker all aktivitet eller kommunikation på egen risk.

Länkar till externa webbplatser

Vissa av våra webbsidor innehåller länkar till andra webbplatser. Observera att vi inte tar något ansvar när det gäller de webbplatsernas sekretesspolicyer, innehåll eller praxis eller deras ägare eller operatörer.

Ändring av sekretesspolicy

Vi förbehåller oss rätten att ändra eller uppdatera den här sekretesspolicyn när som helst.

Den här sidan ändrades senast den 23 februari, 2012.

Webbplatsens ägare

Webbplatsen ägs och publiceras av:

Piab AB
Box 4501
183 04 Täby
Sverige
Telefon: +46 8 630 25 00
Fax: +46 8 630 26 90

Piab AB © 2018 Legal notis

Följ oss

Kontakta oss