Choose your language

Close

Vi använder cookies för att säkerställa att du får maximalt utbyte av vår webbplats.
Om du fortsätter utan att ändra dina inställningar så ger du ditt medgivande till att cookies från piab.com används.
Läs mer


Piabs etiska kod

Etisk kod

Ett framgångsrikt företag skapar värde baserat på solid arbetsetik till sina kunder, leverantörer, partners, ägare, medarbetare och samhället.

Respekt

 • Vi stöder och kommer att agera i enlighet med FN:s mänskliga rättigheter www.ohchr.org och internationella arbetsnormer, ILO: s konvention www.ilo.org
 • När det gäller våra kärnvärden följer vi FN:s rekommendationer om sanktioner och restriktioner för verksamhet i de länder som framhålls av FN.
 • Vår passion är att utöka kundvärdet. Vi strävar efter att vara tydliga vad gäller förväntningar och möjligheter. I våra affärsavtal förväntar vi oss att våra leverantörer respekterar våra affärsprinciper och också agerar i enlighet med att stödja dessa grundläggande mänskliga rättigheter och rekommendationer om sanktioner, en säker arbetsmiljö och god affärssed.

Ärlighet och integritet

 • Vi räknar med att relationer är till ömsesidig nytta och uppmuntrar våra kunder och partners att upprätthålla våra principer och standarder.
 • All publicitet och marknadsföring måste vara korrekt och sanningsenlig. Vi skapar affärer med juridiska och etiska metoder utan att använda mutor.
 • När beslut fattas, kommer vi att ägna lämpliga resurser som krävs för att nå målet.
 • Företagets tillgångar ska behandlas med största respekt. Personlig vinst eller slarvig ledning kommer inte att tolereras.

Miljöansvar

 • Vårt största bidrag till miljön är att sälja mer av våra energisnåla produkter.
 • Piab-gruppen av företag har förbundit sig att göra ständiga förbättringar i förvaltningen av vår miljö så att framtida generationer kommer att ges möjlighet att känna och njuta av frisk luft, rent vatten och en skog som är levande och rik.

Socialt ansvar

 • Genom att vara ett ansvarsfullt företag är det vår plikt att följa lagarna i de regioner och länder där vi arbetar.
 • Piab kommer att försvara sitt värdefulla namn och pålitliga varumärke för att skydda våra kunder från bedrägliga konkurrenter.
 • Genom vårt beteende i samhälle och media, kommer Piab att ses som modell för ett exceptionellt etiskt uppförande.

Ledarskap

 • Ledningen för Piab förväntas uppvisa individuella ledarskap som en förebild för att upprätthålla den högsta standarden av etiskt uppförande.
 • Varje chef är ansvarig för att utbilda, öka medvetenheten och försäkra sig om att våra värderingar förstås och följs av alla anställda.

Piab AB © 2017 Legal notis

Följ oss

Kontakta oss