Przejdź do treści

Zapewnienie bezpieczeństwa w firmie chemicznej dzięki zastosowaniu przenośników próżniowych Piab

Opublikowano
piFLOW®p vacuum conveyor

Założenia

Klient produkuje wyroby i chemikalia do wytwarzania zaawansowanych materiałów. Proces produkcyjny składa się z kilku etapów, z których jednym jest transport kwasu itakonowego do reaktora. Wcześniej klient podnosił worki z produktem do wlotu reaktora na wysokość 6 metrów. Operator znajdował się więc w pobliżu otwartego worka i odmierzał wymaganą ilości produktu wprowadzanego do reaktora. Była to czasochłonna, pyląca i niebezpieczna operacja w odniesieniu do bezpieczeństwa i ergonomii operatora, jak i osób znajdujących się w pobliżu.

Rozwiązanie

Klient wymagał prostego systemu do pobierania proszków/granulatów z worka i przenoszenia ich przez przenośnik próżniowy Piab z zaworem przełączającym dystrybuującym materiał do reaktora. Materiał z rozładowywanego worka podawany był za pomocą lancy ssawnej. Nowy system zawierał stanowisko rozładunku worków, zawory przełączające, podciśnieniowe urządzenie transportowe Piab piFLOW®p  oraz stację pobierania produktu i służył do przenoszenia produktu z poziomu gruntu do reaktorów bez narażania zdrowia oraz bezpieczeństwa operatorów.

Wynik

W oparciu o wcześniejsze pozytywne doświadczenia i kryteria jakościowe, klient podjął decyzję o wyborze systemu firmy Piab. Pyłoszczelna konstrukcja Piab zmniejsza straty produktu wynikające z jego przedostawaniem się do atmosfery, zapewniając czystsze, bezpieczniejsze środowisko pracy oraz mniej odpadów. Moduł oddolnego ssania pozwolił klientowi pobierać produkt bezpośrednio z worka ograniczając w ten sposób wymaganą siłę roboczą oraz przyczynił się do stworzenia bezpieczniejszego środowiska pracy z którego byli zadowoleni operatorzy. Pneumatyczny przenośnik próżniowy Piab o minimalnej liczbie części ruchomych i z minimalnymi potrzebami konserwacji zapewnił krótsze czasy przestojów oraz większą niezawodność.

Choose your language

Nie można porównać

Nie można porównywać różnych typów produktów. Czy chcesz usunąć istniejące produkty?

Wyślij nam swoją opinię