Przejdź do treści

Informacja o prywatności

Niniejsza informacja o prywatności obejmuje wszystkie podmioty prawne w Grupie Piab i wyjaśnia, w jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe, które zbieramy o użytkowniku podczas korzystania przez niego z naszej strony internetowej, gdy ubiega się o pracę lub gdy jest pracownikiem w Grupie Piab.

Jakie informacje zbieramy o Tobie?

Zbieramy informacje o użytkowniku, gdy rejestruje się u nas, składa zamówienie na produkty lub usługi lub podaje dane do wysyłki. Zbieramy również informacje, gdy dobrowolnie wypełniasz ankiety dla klientów, przekazujesz opinię lub aplikujesz o pracę. Informacje o korzystaniu z witryny są gromadzone za pomocą plików cookies. Możemy również zbierać dane kontaktowe podczas wizyt na targach.

W szczególności możemy gromadzić i przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:
a) Imię i nazwisko, płeć, adres e-mail.

b) Twoje dane kontaktowe, informacje rejestracyjne, a także nazwa i stanowisko w firmie oraz jej lokalizacja, w tym adres, numer telefonu, numer identyfikacyjny organizacji oraz e-mail.

c) Informacje o Twoich prośbach i zakupionych produktach Piab Group.

d) Komunikacja
Rejestrujemy i przechowujemy Twoje dane dotyczące komunikacji z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej i innych metod. Kiedy nawiązujesz kontakt telefoniczny, nasz dział obsługi klienta rejestruje Twoje pytania lub reklamacje w naszej bazie danych. Możemy również, w stosownych przypadkach, nagrać rozmowę telefoniczną, o czym poinformujemy Cię wcześniej.

e) Informacje gromadzone podczas korzystania z naszych stron internetowych i innych mediów cyfrowych, jeśli takie istnieją.
Kiedy odwiedzasz nasze strony internetowe możemy rejestrować Twój adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny, źródłową stronę internetową i zachowanie podczas przeglądania sieci.

f) Informacje związane z portalami społecznościowymi.
W zależności od ustawień sieci społecznościowej możemy otrzymywać informacje od jej dostawcy. Na przykład, gdy identyfikujesz się za pomocą konta w sieci społecznościowej w celu skorzystania z naszych usług, możemy otrzymać Twój profil z nim związany, w tym dane kontaktowe, zainteresowania i kontakty. Aby uzyskać więcej informacji na temat danych osobowych, które otrzymujemy od dostawcy mediów społecznościowych, i jak modyfikować ustawienia, zapoznaj się z jego witryną internetową i polityką prywatności.

g) Informacje, które zdecydujesz się nam udostępnić,
Możesz podzielić się z nami informacjami, na przykład komentując w mediach społecznościowych podczas wypełniania ankiety dla klientów lub przesyłając swoje dane w celu wzięcia udziału w wydarzeniu.

Twoje dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w następujących celach

Używamy informacji o Tobie do przetwarzania Twojego zamówienia, administrowania Twoim kontem i wysyłania wiadomości e-mail z informacjami o innych produktach i usługach, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować. Informacje zebrane na naszej stronie internetowej wykorzystujemy również do personalizowania kolejnych wizyt użytkownika na naszej platformie elektronicznej oraz do przekazywania jego danych osobowych firmom z naszej grupy, aby mogły one oferować mu swoje produkty i usługi. Piab Group będzie udostępniać Twoje dane wyłącznie w celach marketingowych w obrębie grupy i naszych dystrybutorów.

W przypadku kandydatów i pracowników posiadane przez nas informacje obejmują podanie i referencje, umowę o pracę oraz wszelkie jej zmiany, korespondencję z osobą lub na jej temat, np. listy potwierdzające wysokość wynagrodzenia za operacje hipoteczne, dane niezbędne do celów płacowych, świadczenia i wydatki oraz informacje kontaktowe, w tym te, które można wykorzystać w nagłych wypadkach, rejestry urlopów, chorób i innych nieobecności, informacje niezbędne do realizacji polityki monitorowania równości szans oraz te, dotyczące historii zawodowej kandydata, np. wykazy szkoleń, rejestry lub inne oceny wyników pracy, a także, w stosownych przypadkach, szczegóły dotyczące postępowań dyscyplinarnych i skarg.

W szczególności przetwarzanie może odbywać się również w następujących celach:

a) Przeprowadzanie niezbędnych procedur handlowych i administracyjnych z użytkownikami sieci/strony internetowej i naszymi klientami

b) Kontakt z Tobą w celu negocjacji umowy i przetworzenia Twoich zapytań

c) W przypadku sformalizowania umów lub przyjęcia wyceny, dane są wykorzystywane do przetwarzania odpowiednich usług, zamówień, potwierdzeń i dokumentów odbioru oraz dostawy itp. W tym zakresie Twoje dane mogą być udostępniane zewnętrznym dostawcom, a w razie potrzeby także informacje dotyczące płatności do odpowiedniej instytucji finansowej

d) Wysyłanie komercyjnych informacji reklamowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, sieci społecznościowych lub innych środków przekazu tego typu lub fizycznych, w przypadku gdy wyraźnie wyraziłeś(-aś) zgodę na przesyłanie takich komunikatów handlowych drogą internetową. W przypadku, gdy użytkownik jest klientem Piab Group, grupa może wysyłać mu informacje handlowe związane z usługami zamówionymi przez niego.

e) Kontakt z Tobą, aby odpowiedzieć na Twoje zapytania i rozpatrzyć Twoje reklamacje.

f) Kontakt z Tobą w celu uzyskania opinii na temat świadczonej usługi lub jej jakości.

g) Podobnie, dane zebrane podczas poruszania się użytkownika po witrynie, są przetwarzane w celu umożliwienia dostępu do zawartości stron, a także w odpowiedzi na prośby odbiorców platform internetowych, prowadzenia statystycznego rejestru wizyt (adresy IP, dane przeglądarki, kraj, odwiedzana strona itp.), co ma za zadanie ułatwić nam opracowywanie lepszych usług i produktów, optymalizację naszej oferty, zapewnienie bardziej efektywnej obsługi klienta oraz poprawę wyglądu i zawartości naszych stron internetowych.

h) Dane klientów i/lub dostawców będą przetwarzane w ramach stosunku wynikającego z umowy, na mocy której wiąże je ona z firmą, zgodnie z powinnościami administracyjnymi, podatkowymi, księgowymi i pracowniczymi, które są niezbędne w świetle obowiązującego prawa.

i) Dane przekazane nam za pośrednictwem naszego interaktywnego narzędzia - czatu (chatbot), zostaną wykorzystane do zarządzania Twoimi zapytaniami, a także, jeśli wyrazisz na to wyraźną zgodę, do umieszczenia ich w bazie danych w celu dokonania segmentacji i stworzenia profili zgodnie z Twoimi zainteresowaniami oraz umożliwienia późniejszej realizacji działań lub komunikacji handlowej, jak również ulepszenia naszych rozwiązań i usług.

j) Sprzeciw lub wycofanie zgody. Możesz sprzeciwić się lub wycofać swoją zgodę na otrzymywanie wiadomości marketingowych w dowolnym momencie, postępując zgodnie z instrukcjami w odniesieniu do danego typu komunikacji reklamowej lub kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty e-mail na adres privacyofficer@piabgroup.com

k) W przypadku wypełnienia któregokolwiek z formularzy udostępnionych na naszej stronie internetowej lub w inny sposób, konieczne będzie podanie określonych danych osobowych, które będą przetwarzane w celu, w jakim są wymagane.

l) Dane osobowe naszych pracowników będą wykorzystywane do wypełnienia odpowiednich zobowiązań wynikających ze stosunku pracy i umownych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi handlu elektronicznego i komunikacji, informujemy, że Piab Group nie stosuje praktyk SPAM’u, dlatego nie wysyła komercyjnych wiadomości e-mail za pośrednictwem poczty internetowej, jeśli nie posiadają one niezbędnego uzasadnienia. W każdym przypadku, zawsze będziesz mieć możliwość wycofania swojej zgody na otrzymywanie od nas wiadomości.

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych osobowych w żadnym, innym celu niż opisane, z wyjątkiem obowiązku prawnego lub wymogu regulacyjnego.

Nie będziesz podlegać decyzjom opartym na zautomatyzowanym przetwarzaniu, które mają wpływ na Twoje dane.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania?

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda użytkownika udzielona w celu realizacji opisanych powyżej zadań, o którą zostanie on poproszony w momencie składania zapytania lub poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola podczas gromadzenia danych osobowych w dowolnym z naszych, przeznaczonych do tego celu formularzy.

W przypadku stosunku wynikającego z porozumienia między użytkownikiem, klientem, dostawcą lub pracownikiem a spółką, podstawą prawną będą zobowiązania umowne, które zostaną wygenerowane, jak również w stosownych sytuacjach, odpowiednio wypełnione.

W przypadku, gdy użytkownik nie przekaże nam swoich danych osobowych lub nie zaakceptuje niniejszej polityki prywatności, Piab Group nie będzie przetwarzać informacji związanych z odbiorcą treści, co może również oznaczać brak możliwości otrzymywania informacji z zakresu usług spółki lub, w stosownych przypadkach, brak możliwości wypełniania zobowiązań umownych pomiędzy interesariuszem, jego firmą i Piab Group.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Podane przez użytkownika dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zarządzania informacjami, o które się on do nas zwraca, a także do rozporządzania usługami, które obejmują jego zapytanie, lub do realizacji wszelkich umów zawartych między Piab Group a stronami trzecimi. W przypadku, gdy posiadamy Twoje dane osobowe w naszej bazie w celu przesyłania informacji handlowych, będą one przechowywane tak długo, jak zachowana zostanie niezbędna podstawa prawna uzasadniająca przetwarzanie. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę aby nie otrzymywać informacji handlowych.

Gdy dane te spełnią przesłanki, dla których zostały zebrane, zostaną usunięte. Będziemy jednak przechowywać Twoje dane dłużej, jeśli będzie to konieczne do wypełnienia obowiązków prawnych. Podobnie, może zaistnieć konieczność przechowywania ich przez okres niezbędny do przedawnienia powstałych zobowiązań prawnych.

Zwykle przechowujemy kontakty B2B (klienci, dystrybutorzy lub inne osoby kontaktowe) 10 lat od ostatniej próby nawiązania komunikacji lub do momentu, gdy osoba zażąda usunięcia swoich danych.

Dane, które przekazujesz nam w celu rozpoczęcia procesu rekrutacji, będą przechowywane maksymalnie przez okres jednego roku. Następnie, jeśli nie dołączyłeś(-aś) do Piab Group lub nie bierzesz udziału w procesie rekrutacji, zostaną one usunięte, a my nie zachowamy kopii.

Dane osobowe naszych pracowników będą przechowywane przez okres ich zatrudnienia w Piab Group, a następnie przez czas przewidziany przepisami prawa.
Kto ma dostęp do informacji o Tobie?

Tylko upoważnieni pracownicy i dystrybutorzy Piab Group mają dostęp do danych osobowych. Autoryzowany personel IT może przeprowadzać audyty i monitorować sprzęt, systemy i ruch sieciowy w celu zapewnienia bezpieczeństwa, zgodności i konserwacji. W przypadku osób ubiegających się o pracę i pracowników dostęp do danych osobowych i możliwość ich przetwarzania mają członkowie działu kadr/HR i upoważnieni managerowie.

Kategorie odbiorców, którym mogą być przekazywane Twoje dane osobowe, są następujące:

a) wyznaczone, zewnętrzne podmioty przetwarzające, takie jak dostawcy IT, konsultanci i doradcy oraz inne firmy świadczące usługi pomocnicze,

b) dostawcy mediów społecznościowych, agencje marketingowe i podmioty świadczące usługi wykrywania oszustw,

c) podmioty i organy władzy publicznej, wyłącznie w celu wypełnienia odpowiednich obowiązków prawnych,

d) inni dostawcy, którym, w stosownych przypadkach, mogą być przekazywane Twoje dane osobowe, tacy jak instytucje finansowe, ubezpieczyciele, podmioty świadczące usługi logistyczne/transportowe m.in.

Podane przez Ciebie informacje mogą zostać włączone do naszej bazy danych, która jest zintegrowana z systemami informatycznymi Piab Group, której spółką macierzystą jest Piab AB z siedzibą w Szwecji. W związku z tym dane mogą być znane innym spółkom naszej grupy, jeśli jest to uzasadnione względami operacyjnymi.

W każdym przypadku wszystkie wyżej wymienione osoby trzecie muszą wcześniej podpisać odpowiednią umowę o przetwarzaniu informacji zgodnie z naszymi instrukcjami, obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, a także podlegają one obowiązkowi zachowania tajemnicy zawodowej lub działania podłóg obowiązku prawnego.

Informacje, które przekazujesz nam zarówno za pośrednictwem tej strony internetowej, jak i aplikacji, będą przechowywane na serwerach Piab Group.

Jak skorzystać ze swoich praw jako osoby, której dane dotyczą?

Jeśli chcesz skorzystać z przywilejów przyznanych Ci przez RODO, wyślij nam wiadomość e-mail na adres privacyofficer@piabgroup.com, podając w temacie prawo, z którego chcesz skorzystać, oraz dołączając kopię dowodu osobistego lub paszportu.

Prawa, które uznają obecne przepisy i z których, w stosownych przypadkach, możesz skorzystać, to:

Prawo dostępu

Masz prawo, aby Piab Group poinformowała Cię, czy Twoje dane osobowe są przetwarzane, a w przypadku potwierdzenia, do umożliwienia Ci dostęp poprzez dostarczenie następujących informacji:

 • Cele przetwarzania.
 • Kategorie danych, o których mowa.
 • Termin lub kryteria przechowywania danych.

Prawo do poprawiania danych

Masz prawo zażądać od Piab Group poprawienia Twoich danych, gdy są one niedokładne lub niekompletne, za pomocą dodatkowego oświadczenia o chęci wprowadzenia zmian.

Prawo do bycia zapomnianym

Masz prawo zażądać od Piab Group usunięcia Twoich danych, gdy:

 • Przetwarzanie danych jest nielegalne,
 • Wycofałeś(-aś) swoją zgodę,
 • Nie są już one potrzebne do celów, w których zostały zebrane lub przetwarzane,
 • Skorzystałeś(-aś) z prawa do sprzeciwu, a inne uzasadnione powody przetwarzania nie są nadrzędne,
 • Dane muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z prawnego obowiązku Piab Group.

Użytkownik nie będzie miał prawa żądać od Piab Group usunięcia swoich danych, jeśli przetwarzanie danych jest konieczne:

 • Aby skorzystać z prawa do wolności wypowiedzi i informacji,
 • Aby spełnić obowiązek prawny Piab Group,
 • Do formułowania, wykonywania lub obrony roszczeń,
 • W interesie publicznym, w oparciu o obowiązujące przepisy, ze względu na zdrowie publiczne lub dla celów badań historycznych, statystycznych lub naukowych.

Prawo do przeniesienia danych:

Masz prawo do tego, aby Piab Group przekazała Twoje informacje innemu administratorowi danych lub Tobie za pomocą ustrukturyzowanego, powszechnie używanego i możliwego do odczytu maszynowego formatu, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany i opiera się na:

 • Zgodzie na określone cele.
 • Realizacji porozumienia lub komunikacji przed zawarciem umowy z Tobą.

Prawo do przenoszenia danych nie ma zastosowania, gdy:

 • Transmisja jest technicznie niemożliwa,
 • Transmisja może niekorzystnie wpłynąć na prawa i wolności osób trzecich,
 • Przetwarzanie ma na celu interes publiczny w oparciu o obowiązujące przepisy.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych:

Masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

 • Kwestionujesz prawidłowość danych osobowych na okres umożliwiający ich weryfikację przez Piab Group,
 • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • Piab Group nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • Wniosłeś(-aś) sprzeciw wobec przetwarzania informacji do czasu sprawdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy administratora są nadrzędne wobec tych przysługujących osobie, której dane dotyczą.

Piab Group może nadal przetwarzać Twoje dane tak długo, jak uzasadniony interes przeważa nad Twoimi korzyściami lub prawami i wolnościami.

Firma Piab musi poinformować użytkownika o prawie do sprzeciwu lub ograniczenia przetwarzania jego danych w sposób wyraźny, jasny i oddzielnie od wszelkich innych informacji w momencie pierwszej komunikacji.

Prawo do sprzeciwu:

Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych i poprosić Piab Group o zaprzestanie ich przetwarzania, jeśli są wykorzystywane w jednym z następujących celów:

 • Marketing bezpośredni,
 • Badania naukowe/historyczne i statystyka,
 • Uzasadniony interes firmy Piab.

Jeśli sprzeciwisz się marketingowi bezpośredniemu, Piab Group przestanie wykorzystywać Twoje dane osobowe i zastosuje się do Twojej prośby.

Piab Group może nadal przetwarzać Twoje dane tak długo, jak uzasadniony interes przeważa nad Twoimi korzyściami lub prawami i wolnościami.

Piab Group musi poinformować użytkownika o prawie do sprzeciwu lub ograniczenia przetwarzania jego danych w sposób wyraźny, jasny i oddzielnie od wszelkich innych informacji w momencie pierwszej komunikacji.

Prawo do niepodlegania profilowaniu:

Przysługuje Ci prawo do niepodlegania profilowaniu, zakładającemu podejmowanie indywidualnych decyzji, opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych i mającemu na celu ocenę, analizę lub prognozę następujących aspektów osobowych:

a) Wyniki pracy zawodowej,

b) Sytuacja ekonomiczna,

c) Zdrowie,

d) Osobiste preferencje lub zainteresowania,

e) Rzetelność,

f) Zachowanie,

g) Miejsce pobytu lub przemieszczania się osoby,

Jeśli profilowanie opiera się wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych, masz prawo do informacji, czy decyzja, która może zostać podjęta, jest w stanie wywołać skutki prawne, które w istotny sposób wpływają na Ciebie.

Będziesz mieć prawo do uzyskania interwencji od osoby odpowiedzialnej za te kwestie z firmy Piab Group, wyrażenia swojego punktu widzenia i zakwestionowania decyzji, jeśli przetwarzanie danych zostało zatwierdzone poprzez:

 • Wyraźną zgodę użytkownika,
 • Umowę między Piab Group a Tobą lub Twoją firmą,

Nie dotyczy to prawa do niepodlegania profilowaniu, jeżeli decyzja, która może być podjęta w jego wyniku jest dozwolona na mocy:

 • Twojej wyraźnej zgody,
 • Umowy między Piab Group a Tobą lub Twoją firmą,
 • Przetwarzania odbywającego się na podstawie obowiązujących przepisów.

Jak wykorzystamy informacje o Tobie?

Używamy Twoich danych, aby przetwarzać Twoje zamówienie, zarządzać Twoim kontem i przesyłać Ci pocztą elektroniczną informacje o innych produktach oraz usługach, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować. Informacje zebrane w witrynie internetowej wykorzystujemy również do personalizacji ponownych wizyt użytkownika na platformie elektronicznej oraz do przekazywania jego danych spółkom z naszej grupy, aby mogły one oferować użytkownikowi swoje produkty i usługi. Piab Group będzie udostępniać Twoje dane wyłącznie w celach marketingowych w ramach grupy i naszych dystrybutorów.

W przypadku kandydatów i pracowników posiadane przez nas informacje obejmują:

 • Twój formularz zgłoszeniowy i referencje,
 • Twoją umowę o pracę i wszelkie zmiany w odniesieniu do niej,
 • Korespondencję z Tobą lub o Tobie, na przykład listy do Ciebie w sprawie podwyżki lub, na Twoją prośbę, list do firmy hipotecznej potwierdzający Twoje wynagrodzenie,
 • Informacje potrzebne do celów płacowych, świadczeń i wydatków,
  Dane kontaktowe, w tym te, które można użyć w nagłych wypadkach,
 • Ewidencję urlopów, chorób i innych nieobecności; informacje potrzebne do polityki monitorowania równych szans,
 • Zapisy dotyczące Twojej historii kariery, szkoleń, oceny, inne pomiary wyników oraz, w stosownych przypadkach, adnotacje dyscyplinarne i zażalenia.

Wykorzystanie AI, sztucznej inteligencji w Piab Group


Piab Group wykorzystuje aplikację opartą na sztucznej inteligencji (Pixie), służącą do dwóch celów: robienia notatek z konferencji online w Microsoft Teams oraz do rozszerzonego wyszukiwania danych osobowych w naszych systemach HR i CRM.

Podczas robienia notatek z konferencji użytkownik zawsze zostanie poinformowany, że spotkanie jest rejestrowane przez sztuczną inteligencję i ma on możliwość opuszczenia spotkania przed rozpoczęciem tej procedury. Podstawą prawną do wykorzystywania sztucznej inteligencji w celu rejestrowania notatek ze spotkań jest „zgoda”, a Piab Group będzie przechowywać te zapiski zgodnie z naszą polityką gromadzenia informacji.

Jeśli chcesz wycofać swoją zgodę, wyślij e-mail na adres privacyofficer@piabgroup.com i podaj konkretne notatki ze spotkań, dla których chcesz wycofać swoją zgodę.

W przypadku rozszerzonego wyszukiwania danych osobowych zostanie wykorzystana sztuczna inteligencja w celu znalezienia w internecie innych informacji publicznych do uzupełnienia już posiadanych, które są przechowywane we własnych systemach Piab Group w Unii Europejskiej. Dla rozszerzonego wyszukiwania online będziemy wykorzystywać wyłącznie podstawowe informacje, takie jak imię i nazwisko, nazwa firmy i kraj zamieszkania. Te podstawowe informacje zostaną przekazane do czatu GPT i przetworzone w USA zanim zostaną nam zwrócone. Wszystkie pozostałe dane osobowe będą obecne wyłącznie we własnych systemach Piab Group w Unii Europejskiej. Podstawą prawną tego przetwarzania jest nasz „uzasadniony interes”, a Piab Group będzie przechowywać te wyszukiwania zgodnie z naszą polityką gromadzenia informacji.

Jeśli chcesz skorzystać z prawa do tego, aby nie być poddawanym rozszerzonemu wyszukiwaniu z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, wyślij e-mail na adres privacyofficer@piabgroup.com.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

W niektórych sytuacjach Piab Group i/lub spółka zależna mogą przekazywać dane osobowe do krajów spoza UE/EES. W takich sytuacjach Piab Group i/lub spółka zależna podejmą niezbędne środki w celu ochrony Twoich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi wymogami, na przykład obligując strony, które je otrzymują do zabezpieczenia Twoich informacji.

W szczególności dane klientów (B2B) są gromadzone i przechowywane w centralnym systemie informatycznym Salesforce. Baza danych znajduje się w USA (Dallas i Phoenix). Ponadto, jak wspomniano powyżej, wykorzystujemy Pixie i czat GPT do rozszerzonego wyszukiwania, w ramach którego przekazujemy podstawowe dane osobowe do systemu sztucznej inteligencji. Wszystkie nasze transakcje z czatem GPT są przechowywane na serwerach OpenAI.

W przypadku pracowników wdrożyliśmy zabezpieczenia, w tym politykę bezpieczeństwa IT i instrukcję przechowywania dokumentacji kadrowej, aby zapewnić ochronę danych.

Marketing

Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu chcielibyśmy przesyłać klientom informacje o produktach i usługach naszych oraz innych spółek z naszej grupy, które mogą być dla nich interesujące. Jeśli nie chcesz otrzymywać informacji lub materiałów marketingowych możesz zrezygnować w dowolnym momencie. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wymóc na nas rezygnację z kontaktowania się z nim w celach marketingowych lub przekazywania jego informacji innym członkom Piab Group. Jeśli nie chcesz, aby kontaktowano się z Tobą w celach marketingowych, napisz na adres privacyofficer@piabgroup.com.

Wszelkie wysłane wiadomości zostaną włączone do systemów informacyjnych Piab Group.
W przypadku podania nam swoich danych osobowych i zaakceptowania niniejszej polityki prywatności wyrażasz wyraźną zgodę na wykonywanie przez spółkę następujących czynności i/lub działań, chyba że wskażesz inaczej:

a) Wysyłanie informacji handlowych i/lub promocyjnych w odpowiedzi na prośbę użytkownika o dostarczenie dotyczących ich szczegółów za pośrednictwem dowolnych środków przekazanych nam przez niego.

b) Wysyłanie wszelkich informacji, w tym handlowych, o nowościach, wydarzeniach, targach itp. oraz wszelkich danych związanych z naszą działalnością oraz dotyczących zakupionych produktów lub zamówionych usług przez naszych klientów.

Użytkownik jest informowany, że środki, które firma udostępnia do komunikowania się z klientami i innymi zainteresowanymi osobami to pracownicze telefony stacjonarne i komórkowe oraz firmowa poczta elektroniczna lub ta, służąca do obsługi klienta, podana na naszej stronie internetowej.

Jeśli prześlesz dane osobowe za pomocą form komunikacji innych niż te wskazane na tej stronie internetowej lub w jakikolwiek inny sposób niż udostępniony przez firmę, będzie ona zwolniona z odpowiedzialności w związku ze środkami bezpieczeństwa zapewnionymi za ich pośrednictwem.

CV

Akceptujemy wyłącznie Curriculum (CV) przesłane przez Ciebie za pośrednictwem sekcji "Pracuj z nami" na naszej stronie internetowej. W przypadku, gdy użytkownik prześle swoje CV do Piab Group, informujemy go, że przekazane dane będą przetwarzane w celu umożliwienia mu udziału w ewentualnych procesach rekrutacyjnych, przeprowadzanych analizach profilu kandydata, mających za zadanie wytypowanie najlepszej osoby na dostępne stanowisko. Informujemy, że przyjmiemy Twoje CV tylko wtedy, gdy prześlesz je do nas drogą elektroniczną, co będzie skutkowało również tym, że tego typu dokumenty wysłane lub dostarczone w formie papierowej nie będą akceptowane. W przypadku jakichkolwiek zmian w danych prosimy o jak najszybsze poinformowanie nas o tym na piśmie, abyśmy mogli je odpowiednio aktualizować.

Informujemy, że Twoje CV i zawarte w nim dane będą przechowywane maksymalnie przez okres dwóch lat (lub dłużej, jeśli istnieje obowiązek prawny), po czym zostaną one usunięte, gwarantując całkowitą poufność zarówno podczas ich przetwarzania, jak i późniejszego niszczenia. W związku z tym, po upływie tego okresu, jeśli kandydat chce nadal brać udział w procesie rekrutacyjnym w Piab Group, powinien ponownie przesłać nam swoje CV.

Jednakże w przypadku, gdy użytkownik zostanie zatrudniony przez Piab Group, jego CV będzie przechowywane wraz z pozostałą dokumentacją zatrudnienia tak długo, jak będzie utrzymywany stosunek wynikający z umowy z firmą.

Dostęp do informacji o użytkowniku i ich poprawianie

Masz prawo zażądać kopii informacji, które posiadamy o Tobie. Jeśli chcesz otrzymać kopię niektórych lub wszystkich swoich danych osobowych, wyślij e-mail lub napisz do nas na poniższy adres. Dla Twojego bezpieczeństwa i prywatności, musimy upewnić się, kto i gdzie ma wysłać informacje prosząc o dane uwierzytelniające. Chcemy mieć pewność, że Twoje dane osobowe są dokładne i aktualne. Możesz poprosić nas o poprawienie lub usunięcie informacji, które Twoim zdaniem są niedokładne. W dowolnym momencie masz prawo zażądać usunięcia wszystkich swoich informacji z naszych rejestrów. Aby poprosić o usunięcie swoich danych, napisz na adres privacyofficer@piabgroup.com

Pliki cookies

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, możemy wysyłać pliki „cookies” na Twój komputer. Plik cookie to mały plik tekstowy lub fragment danych, który odwiedzana witryna internetowa może umieścić lub zapisać na komputerze. Pliki cookie nie zawierają żadnych informacji umożliwiających identyfikację osoby. Jeśli jednak przekażesz nam takie dane osobowe (np. rejestrując się w serwisie internetowym lub korzystając z udostępnionego przez nas hasła), informacje te mogą zostać powiązane z danymi przechowywanymi w pliku cookie. Istnieją dwa rodzaje plików cookies. Pierwszy typ przechowuje plik przez dłuższy czas na komputerze i może pozostać na nim po jego wyłączeniu. Taki plik cookie może na przykład służyć do informowania odwiedzającego o tym, jakie informacje na stronie internetowej zostały zaktualizowane od czasu jego ostatniej wizyty na tej stronie. Drugi rodzaj plików cookie to „pliki cookies sesji”. Podczas wizyty w witrynie internetowej, w trakcie sesji, pliki cookies są tymczasowo przechowywane w pamięci komputera użytkownika. Może to służyć np. do śledzenia, jaki język został wybrany przez użytkownika na stronie internetowej. Pliki cookie sesji nie są przechowywane na komputerze użytkownika przez dłuższy czas, ponieważ znikają po zamknięciu przeglądarki internetowej.

Możemy korzystać z pomocy stron trzecich w gromadzeniu lub przetwarzaniu informacji uzyskanych za pomocą plików cookie.

Możemy używać plików cookie z kilku powodów, takich jak:

 • Tworzenie anonimowych statystyk dotyczących wzorców i trendów przeglądania;
 • Analizowanie danych sprzedażowych;
 • Prowadzenie badań marketingowych;
 • Dostosowanie przez użytkownika treści lub funkcji serwisu;
 • Pomaganie lub śledzenie wizyt użytkowników na stronie, niektórych usług internetowych;
 • Aby umożliwić użytkownikom z hasłami ponowne wejście na niektóre strony internetowe bez konieczności ponownego wypełniania wcześniej wpisanych informacji.

Twoje wybory dotyczące plików cookie

 • Jeżeli nie wyrazisz zgody na wykorzystywanie plików cookies, żadne z nich nie zostaną umieszczone na Twoim urządzeniu.
 • Jeśli chcesz usunąć pliki cookie lub poinstruować przeglądarkę, aby usuwała lub odrzucała pliki cookies, odwiedź strony pomocy swojej przeglądarki internetowej.
 • Należy pamiętać, że jeśli usuniesz pliki cookies lub odmówisz ich zaakceptowania, możesz nie być w stanie korzystać ze wszystkich oferowanych przez nas funkcji, w tym zapisywania swoich preferencji, także niektóre z naszych stron mogą nie wyświetlać się prawidłowo.

Inne strony internetowe


Nasza strona internetowa zawiera linki do innych platform. Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie strony internetowej należącej do Piab Group. Korzystając z linków do innych stron internetowych, powinieneś zapoznać się z ich politykami prywatności.

Piab Group nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie Twoich danych osobowych przez osoby trzecie. Korzystanie z tych stron internetowych odbywa się na własne ryzyko

Zmiany w naszej polityce prywatności

Regularnie sprawdzamy naszą politykę prywatności, wszelkie aktualizacje będziemy umieszczać na tej stronie internetowej. Niniejsza polityka prywatności została ostatnio zaktualizowana 18 grudnia 2023 roku.

Jak się z nami skontaktować?

W razie pytań dotyczących naszej polityki prywatności lub informacji, które Piab Group posiada na temat użytkownika, zachęcamy do skontaktowania się z nami:

Wyślij e-mail na adres privacyofficer@piabgroup.com
lub
Piab AB
Specjalista ds. prywatności
Vendevägen 89
SE-182 32 Danderyd
Szwecja
Telefon: +46 8 630 25 00

0

Usuń wszystko

Choose your language

Nie można porównać

Nie można porównywać różnych typów produktów. Czy chcesz usunąć istniejące produkty?

Wyślij nam swoją opinię
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.