Przejdź do treści

Wyroby piekarnicze

Odzyskanie produktu

Możliwość zautomatyzowania procesu odzyskiwania materiałów może zwiększyć wydajność transportu odpadu, a także zmniejszyć narażenie pracowników na działanie materiałów niebezpiecznych, np. toksyn i alergenów. Przenośniki próżniowe Piab mogą przenosić uszkodzone produkty przez zamknięty system do przenoszenia odpadu, eliminując tym samym zależność od operatora.

Przeczytaj więcej

Choose your language

Nie można porównać

Nie można porównywać różnych typów produktów. Czy chcesz usunąć istniejące produkty?

Wyślij nam swoją opinię