Przejdź do treści

Wyroby cukiernicze i słodycze

Podawanie gotowych produktów na linię pakującą

Pakowanie jest ostatnim etapem procesu produkcyjnego i zazwyczaj odbywa się przy udziale wielu pracowników, co oznacza, że niski poziom hałasu ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpiecznego środowiska pracy. Przenośniki próżniowe Piab są dobrze przystosowane do obsługi maszyn pakujących ze względu na niski poziom hałasu i są zaprojektowane jako zamknięty system zapewniający bezpieczeństwo pracowników dzięki usuwaniu wszelkich pyłów podczas procesu pakowania.

Przeczytaj więcej
Podawanie gotowych produktów na linię pakującą

0

Usuń wszystko

Choose your language

Nie można porównać

Nie można porównywać różnych typów produktów. Czy chcesz usunąć istniejące produkty?

Wyślij nam swoją opinię
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.