Przejdź do treści

Nutraceutyki

Podnoszenie bębnów i beczek

Podczas pracy z materiałami niebezpiecznymi ważne jest, aby jak najbardziej zminimalizować interakcję z pracownikami. Opróżnianie beczek i bębnów jest nie tylko pracochłonne, gdy jest wykonywane ręcznie, ale też często pracownicy są narażeni na niebezpieczną zawartość. Firma Piab jest jedynym dostawcą na rynku oferującym przenośnik próżniowy, który nie tylko zastępuje ręczną pracę automatycznym odbieraniem beczek, ale także zamknięty system, zmniejszając ryzyko narażenia pracowników na kontakt z cząstkami.

Przeczytaj więcej
Podnoszenie bębnów i beczek

Choose your language

Nie można porównać

Nie można porównywać różnych typów produktów. Czy chcesz usunąć istniejące produkty?

Wyślij nam swoją opinię