Przejdź do treści

Nutraceutyki

Podawanie do i pobieranie z procesu powlekania tabletek

Powlekanie jest jednym z najważniejszych etapów procesu produkcji tabletek, na tym etapie tabletki są już prawie gotowe, dlatego ważne jest, aby zminimalizować odpad. Przenośniki próżniowe Piab nie tylko zastępują ręczny transport lub inne technologie transportu materiałów, lecz również zapewniają delikatny transport tabletek.

Przeczytaj więcej
Podawanie do i pobieranie z procesu powlekania tabletek

0

Usuń wszystko

Choose your language

Nie można porównać

Nie można porównywać różnych typów produktów. Czy chcesz usunąć istniejące produkty?

Wyślij nam swoją opinię
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.