Przejdź do treści

Formownie tworzyw sztucznych

Usuwanie plastikowych części

Podczas formowania tworzyw sztucznych wypraski są wyjmowane z form przez roboty, co pozwala na uzyskanie optymalnej wydajności i jakości produktu. Firma Piab bierze pod uwagę kształty elementów z tworzyw sztucznych i formy w naszych narzędziach krańcowych, które mogą być używane do pobierania z form jedno- i wielogniazdowych od strony rdzenia i gniazda.

Przeczytaj więcej
Usuwanie plastikowych części

Choose your language

Nie można porównać

Nie można porównywać różnych typów produktów. Czy chcesz usunąć istniejące produkty?

Wyślij nam swoją opinię