Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

MechTek Engineering

Producent akumulatorów umacnia swoją pozycję dzięki zastosowaniu eżektorów próżniowych Piab

Założenia

MechTek Engineering Consultancy Ltd to firma specjalizująca się w inżynierii mechanicznej  z projektowaniem, konstruowaniem i możliwościami bezpośredniej obsługi. Najnowszy projekt obejmował konstrukcję i budowę kompletnej linii do produkcji przemysłowych akumulatorów do podtrzymywania zasilania. Na tej samej linii miało być wytwarzanych kilka różnych rozmiarów i typów akumulatorów. Oznaczało to, że linia musiała być wyposażona w robota pracującego w trybie „podnieś i połóż” oraz że eżektor próżniowy musiał pracować z różnymi typami akumulatorów bez wymiany oprzyrządowania. Miało to na celu minimalizację przestojów produkcyjnych. Sprawę dodatkowo pogarszały zmiany wielkości i wykończenia zacisków tych samych akumulatorów.

Wymagane było na raz pobieranie i odkładanie 6 zacisków przez efektor końcowy z metalowymi rurami nakładanymi na cienkie zakończenia zacisków i podnoszenie ich z płyty. Od eżektora próżniowego wymagano radzenia sobie z wyciekami wokół terminali a także żeby miał tyle mocy, aby mógł podnosić zaciski do rur nie wpływając na inne terminale poprzez niepobranie detalu. Inne czynniki obejmowały konieczność zastosowania lekkiego, kompaktowego eżektora próżniowego aby umożliwić mu przemieszczanie się z robotem oraz łatwej, bieżącej konserwacji przez niewykwalifikowanych operatorów.

Rozwiązanie

Energooszczędny eżektor próżniowy Piab wykonany w  technologi COAX®  jest prostym sposobem wytwarzania próżni i był idealny do tego zastosowania. Wybrano wkłady ssące MIDI Si32-3 COAX® mocowane za pomocą aluminiowego uchwytu wkładu, który ułatwił  montaż i podłączenia. Zastosowano wkłady Si, gdyż oferowały one największy przepływ podciśnienia, który był niezbędny do skompensowania wycieku wokół zacisków akumulatorów.

Wynik

Rozwiązanie Piab pracowało zgodnie z wymaganiami. Mając zdecentralizowane, indywidualne generatory podciśnienia dla każdego terminala oznaczało brak niekorzystnego wpływu na pozostałe w przypadku pominięcia pobieranego elementu. Zużycie energii sprężonego powietrza zostało zminimalizowane, ponieważ łatwo można było wyłączyć eżektor próżniowy za pomocą zaworu elektromagnetycznego w razie potrzeby. Konserwacja była o tyle prosta, że nawet niewykwalifikowani operatorzy byli w stanie łatwo wyjąć wkłady ssące COAX® do kontroli. Przelotowa konstrukcja eżektorów próżniowych sprawiła, że system  był odporny na kurz. Lekka konstrukcja eżektorów pozwoliła na zamontowanie  ich w głowicy robota. Umiejscowienie źródła próżni blisko punktu ssania zwiększyło przepustowość maszyny. "To działa absolutnie wspaniale” – powiedział  Patrick Brown z MechTek Engineering Consultancy Ltd.

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami