Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Czy na urządzenia Piab jest gwarancja?

Firma Piab oferuje gwarancję dla swoich dystrybutorów i klientów na całym świecie zgodnie z podanymi niżej definicjami:

  • Pięcioletnia gwarancja jest ważna dla kompletnych przenośników próżniowych z wyłączeniem elektromechanicznych pomp i sterowania.
  • Pięcioletnia gwarancja jest ważna dla pomp próżniowych z wyłączeniem mechanicznych pomp, akcesoriów i sterowania.
  • Gwarancja dwuletnia jest ważna dla pomp elektromechanicznych.
  • Jeden rok gwarancji na pozostałe produkty.

Ogólne zasady gwarancji:

  • Firma Piab udziela gwarancji na wady produkcyjne i materiały które wystąpią podczas normalnego użytkowania w odpowiednim środowisku, przy obsłudze i warunkami kontroli podanymi w instrukcji obsługi.
  • Firma Piab wymieni lub naprawi nieodpłatnie wadliwe produkty wysyłane do przedstawiciela Piab. Koszty transportu pokryje przedstawiciel Piab'a.
  • W gestii firmy Piab jest decyzja, czy wadliwy produkt należy odesłać do Piab do wymiany lub naprawy na koszt Piab.
  • Gwarancja nie obejmuje części zużywających się jak: elementy filtrów, uszczelnienia, węże, złączki, kolana, zawory membranowe (w linii z transportowanym materiałem), reduktory itp.
  • Firma Piab nie rekompensuje szkód spowodowanych przez wadliwe produkty.

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami