Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Globalna inicjatywa zrównoważonego rozwoju

Zobowiązanie do pracy na rzecz zrównoważonego rozwoju

Data 28.01.2019

Wniosek Piab o przystąpienie do inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych na rzecz zrównoważonego rozwoju ONZ Global Compact został rozpatrzony pozytywnie.

Wraz z innymi spółkami z grupy Investor AB Piab będzie dążyć do osiągnięcia celów z zakresu zrównoważonego rozwoju ustalonych przez ONZ.

ONZ Global Compact to największa na świecie inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju skierowana do firm. Do tej pory przystąpiło do niej ponad 9500 przedsiębiorstw z ponad 160 państw. Realizacja programu opiera się na zobowiązaniu dyrektorów generalnych spółek do stosowania uniwersalnych zasad zrównoważonego rozwoju oraz zawierania partnerstw w celu wspierania celów ONZ. Piab opracuje swój pierwszy raport roczny z postępów we wdrażaniu zasad inicjatywy (ang. COP) na koniec 2019 roku.

Przeczytaj więcej o ONZ Global Compact

Piab AB © 2019 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami