Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Ręczne przenoszenie proszku

Jak firma Piab może poprawić warunki Twojego środowiska pracy?

Data 18.05.2016

Firma Piab dostarcza szereg rozwiązań poprawiających środowisko pracy. Jednym z przykładów jest transport próżniowy.

Przegląd przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy jest bardzo interesujący. Pokazał on, że w Wielkiej Brytanii w XIX wieku (od 1802 r) istniały obawy o zły stan zdrowia dzieci pracujących w przędzalniach bawełny i od 1833 roku zaczęto kontrolować fabryki w zakresie czasu pracy. Rozporządzenie służyło lepszej kontroli czasu pracy dzieci i młodocianych w przemyśle włókienniczym. W 1883 roku Otto von Bismarck jako pierwszy stworzył ubezpieczenie społeczne. Podobne akty powstały w innych krajach, częściowo w odpowiedzi na niepokoje pracownicze.

Obecnie minęło 133 lat od pierwszego aktu ustawodawczego w tej dziedzinie i od tego czasu wiele się wydarzyło, zarówno w środowisku pracy, czasie pracy oraz innych rzeczach. Jest to bardzo fascynujące i ciekawe śledzić rozwój wydarzeń, które pomagają nam jako pracownikom. Wszystkie te akty prawne nakładają na pracodawców wymagania, aby nie zmuszali swoich pracowników do pracy w warunkach szkodliwych i niebezpiecznych oraz brali za to pełną odpowiedzialność.

Firma Piab odniosła się do szeregu kwestii związanych ze środowiskiem pracy poprzez dostarczanie rozwiązań mających na celu ich poprawę. Spośród wielu przykładów spójrzmy na przenoszenie produktów. System został opracowany w celu zautomatyzowania ręcznego przenoszenia proszków, granulek i tabletek. Zamiast jednej, ciężko pracującej osoby przy nabieraniu mąki, cukru lub innego materiału do blendera/miksera lub urządzenia dozującego, można zrobić to w sposób automatyczny w zamkniętym systemie. To będzie głównym wyzwaniem, które rozwiązałoby przenośnik.

Jednakże istnieje wiele aplikacji, w których problemy są jeszcze większe. Występują one wtedy, gdy klient pracuje z produktami niebezpiecznymi i zagrażającymi pracownikom podczas gdy są przez nich wdychane lub gdy wejdą oni w kontakt ze składnikami aktywnymi przenoszonych materiałów. Przykładem jest kontakt z domowymi detergentami, który nie niesie ze sobą dużego ryzyka pod warunkiem, że się go nie spożywa.  Ale substancja aktywna oraz enzymy w postaci stężonej zanim zostaną zmieszane z innymi składnikami aby wytworzyć detergent wdychane regularnie są niebezpieczne.

Dziś w przemyśle wydarzającym detergenty, transport próżniowy zalecany jest przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Mydeł, Detergentów i Środków Czystości (AISE) oraz American Cleaning Institute (AIC) jako najlepsza praktyka w procesie produkcyjnym składającym się z kilku etapów. Jest to korzystna opcja dla przenoszenia materiałów, takich jak składniki detergentów, w tym enzymów lub mieszanek proszków zawierających enzymy. Materiały te są zwykle podawane do mikserów i blenderów, tabletkarek i maszyn pakujących.

Przez lata opracowaliśmy produkty spełniające wymagania przemysłowe dotyczące transportu podciśnieniowego.

Mając na uwadze to, co na początku przedstawiliśmy wprowadzono nowy, dodatkowy filtr zamontowany za przenośnikiem próżniowym. Zapewnienia on całkowite usunięcie śladów enzymów i innych szkodliwych materiałów z powietrza wylotowego. Oczywiście jest to doskonałe rozwiązanie zarówno dla przemysłu detergentów, ale także wielu zastosowań w przemyśle chemicznych i farmaceutycznym, które również pracują z aktywnymi składnikami.

Czytaj więcej o naszym filtrze ULPA 

Ellinor Björk Gyllenhammar
Senior Product Specialist
Tel. +46 8 630 25 00

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami