Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

W serwisie piab.com wykorzystujemy pliki cookies.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie plików cookies, możesz w każdej chwili zablokować je, korzystając z ustawień swojej przeglądarki internetowej.
Czytaj więcej


Legal notice portrait

Nota prawna

Dziękujemy Państwu za  zainteresowanie

Poniżej znajdą Państwo informacje prawne dotyczące odwiedzania naszej strony www. Ponadto znajdą tu Państwo naszą Politykę Prywatności, która wyjaśni jakiego rodzaju informacje mogą być gromadzone i przetwarzane oraz w jaki sposób możemy wykorzystać "cookies". Dziękujemy za zapoznanie się z zawartością tej strony, a poprzez wejście lub korzystanie z niej za zaakceptowanie wszystkich warunków.

Prawo autorskie

Wygląd oraz  zawartość stron internetowych (w tym między innymi  tekstu, zdjęć  oraz elementów audiowizualnych) jest chronione prawem autorskim  firmy Piab (lub jej filii, jeśli tak określono i / lub jej licencjodawców),  prawem autorskim w Szwecji oraz różnymi międzynarodowymi prawami i traktatami. Zawartość jest również chroniona przez niezarejestrowany wzór wspólnotowy. Wszelkie prawa są zastrzeżone.

Treść strony  internetowej, w tym między innymi tekst, obrazy i dźwięki, nie może być wykorzystany, powielany, przenoszony, rozprowadzany lub przechowywany  za wyjątkiem celów ściśle prywatnych lub bez uprzedniej pisemnej zgody Piab AB.

Wprowadzanie zmian w treści strony internetowej jest zabronione. Dlatego nie możecie Państwo na przykład (i) rozpowszechniać lub przekazywać  takich treści  on lub off-line, (ii) modyfikować, ponownie wykorzystywać lub wysyłać takich treści, (iii) usuwać jakichkolwiek zapisów na pobranych materiałach, które stanowią zawiadomienia lub wyjaśnienia praw autorskich, towarowych, znaków firmowych, patentów lub innych praw własności intelektualnej, (iv) używać takich treści do celów publicznych, nawet jeśli są niekomercyjne, lub (v) próbować dekompilować oprogramowanie lub inne treści na stronie internetowej.

Korzystanie z komunikatów prasowych i innych dokumentów o charakterze publicznym jest dozwolone w komunikatach publicznych, jeżeli podane jest źródło informacji. W przeciwnym razie powielanie, przekazywanie, dystrybucja lub przechowywanie części lub całości tej zawartości w dowolnej formie bez uprzedniej pisemnej zgody Piab AB jest zgodnie z poniższymi warunkami zabronione. Zawartość stron internetowych Piab może być wykorzystana wyłącznie w celach informacyjnych i w taki sposób, aby nie zaszkodzić reputacji firmy Piab. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej nie mogą być modyfikowane bez wyraźnej pisemnej zgody Piab. Poszczególne dokumenty zawarte w naszych stronach internetowych mogą podlegać dodatkowym warunkom określonym w tych dokumentach.

Prawa do znaków towarowych

Jeżeli nie zaznaczono inaczej, wszystkie znaki towarowe, nazwy marki, logo firmowe i symbole wyświetlane na stronie są własnością Piab, jej podmiotów stowarzyszonych, jej licencjodawców lub partnerów joint venture.

Znaki towarowe, nazwy marki, logo firmowe i symbole Piab nie mogą być wykorzystane w dowolny sposób bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Piab.

Brak odpowiedzialności, gwarancje

Informacje na stronie są dostarczane "tak jak jest" i "jak dostępne" bez żadnych wyraźnych gwarancji jakiegokolwiek rodzaju. W żadnym wypadku firma Piab nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, specjalne lub inne szkody wtórne wywołane przez wykorzystanie tej strony lub hiperłączy na jakiejkolwiek innej stronie internetowej,  włączając bez ograniczeń wszelkie utracone zyski, przerwę w działalności, utratę programów lub danych w systemie obsługi lub w inny sposób, wynikający z korzystania lub niemożności korzystania z informacji, nawet jeśli Piab  poinformowała o możliwości wystąpienia takich szkód.

Firma Piab nie udziela żadnych gwarancji dla nikogo i żadnej innej witryny internetowej, do której można uzyskać dostęp poprzez stronę. Dostęp taki jest umożliwiony wyłącznie dla Państwa wygody i nie oznacza, że ​​firma PIAB popiera lub przyjmuje jakąkolwiek odpowiedzialność za zawartość lub wykorzystanie takich stron internetowych. Ponadto to do Państwa należy podjęcie środków ostrożności i zapewnienie, że wybrane do użycia strony są wolne od takich elementów jak wirusy, robaki, konie trojańskie i inne elementy o charakterze destrukcyjnym.

Ponadto Piab nie gwarantuje dokładności lub kompletności informacji, tekstu, grafiki, linków lub innych przedmiotów, które mogą być zawarte na stronie. Informacje zawarte na stronie mogą ulec zmianie w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia. Piab nie zobowiązuje się do aktualizowania informacji lub innych materiałów zawartych na stronie.

Firma Piab nie ponosi żadnej odpowiedzialności za materiały stworzone lub opublikowane przez osoby trzecie do których strony Piab zawierają link. Łącząc się z witryną należącą do innego operatora, należy przed jej użyciem zapoznać i zgodzić się na zasady stosowania tej witryny. Link do strony nie Piab nie oznacza, że ​​Piab rekomenduje taką witrynę i produkty lub usługi wymieniane w tego rodzaju witrynie internetowej strony trzeciej.

Polityka prywatności

Adresy IP, przeglądarki internetowe, systemy operacyjne, nazwy domen: Po wejściu na naszą stronę, możemy zapisywać adres IP komputera. Adres IP nie identyfikuje Państwa jako konkretnej osoby, ale identyfikuje usługodawcą internetowego. Inne dane niż osobowe, które możemy gromadzić to: typ przeglądarki internetowej, typ używanego systemu operacyjnego komputera oraz nazwa domeny internetowej z której odwiedzili Państwo naszą stronę. Informacje są gromadzone w celu uzyskania informacji demograficznych, takich jak położenie geograficzne odwiedzających i jak długo Państwo pozostają na naszej stronie. Zbieranie tego typu informacji pozwala nam na administrowanie naszą witryną, diagnozowanie problemów z serwerem, analizę trendów i statystyk oraz zapewnienie lepszej obsługi klienta.

Cookies

Gdy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową, możemy wysłać na jego komputer pliki cookie. Cookie to mały plik tekstowy lub danych, które strona internetowa może umieścić lub zapisać na komputerze. Cookies same w sobie nie zawierają żadnych danych osobowych. Jeśli jednak dostarczycie Państwo do nas dane osobowe (np. poprzez rejestrację dla usług internetowych lub nadane przez nas hasło), informacje takie mogą być powiązane z danymi przechowywanymi w pliku cookie. Istnieją dwa typy plików cookie. Pierwszy rodzaj zapisuje na komputerze plik na dłuższy okres czasu i może pozostać na nim po wyłączeniu go. Taki plik cookie mógłby być na przykład używany do poinformowania użytkownika, jakie informacje na stronie internetowej zostały uaktualnione od czasu jego ostatniej wizyty na tej stronie. Drugi typ cookie nazywany jest "session cookie". Podczas wizyty na stronie internetowej session cookie są tymczasowo przechowywane w pamięci komputera. Na przykład po to, aby śledzić jaki język został wybrany na stronie internetowej. Session cookies nie są przechowywane przez długi okres czasu na komputerze, ponieważ znikają po zamknięciu przeglądarki internetowej. Możemy korzystać z osób trzecich, aby pomóc nam w zbieraniu lub przetwarzaniu informacji uzyskanych poprzez cookies.

Plików cookie możemy używać z wielu powodów, takich jak:

  • skompilowanie anonimowych statystyk związanych z wzorcami i trendami przeglądania;
  • analizy danych sprzedażowych;
  • prowadzenie badań marketingowych;
  • dostosowanie treści witryny lub funkcji do użytkownika;
  • udzielenie pomocy lub śledzenie odwiedzin witryny przez użytkowników z niektórych usług internetowych;
  • umożliwienie użytkownikom posiadającym hasło do ponownego wejścia na niektóre strony internetowe bez konieczności ponownego logowania.

Jak uniknąć cookies

W większości przeglądarek internetowych można ustawić blokady cookie, usuwanie plików cookie z twardego dysku komputera lub informowanie, że strona internetowa zawiera pliki cookie zanim zostaną one zachowane. Proszę zapoznać się z instrukcjami przeglądarki lub na ekranie pomocy dowiedzieć się więcej o tych funkcjach. Należy pamiętać, że niektóre z naszych stron internetowych mogą nie działać poprawnie bez użycia cookies.

Dane osobowe

Nie będziemy zbierać Państwa danych osobowych bez wiedzy i zgody ani sprzedawać lub udostępniać takich danych. W celu zaproponowania Państwu konkretnego produktu, usługi lub informacji lub przeprowadzenia transakcji, możemy poprosić o Państwa dane osobowe. Informacje te mogą na przykład zawierać imię i nazwisko, tytuł, adres wysyłkowy, adres płatnika, adres e-mail, numery telefonów, numery faksów i / lub karty kredytowej. Dane osobowe gromadzone są tylko, gdy jest to konieczne w celu dostarczenia produktu, usługi lub informacji, przeprowadzenia transakcji lub jeśli chcecie Państwo przedstawić je dla nas do innych celów, na przykład starając się o zatrudnienie.

Z kim możemy dzielić się danymi osobowymi

Jeśli podacie Państwo dane osobowe, nie będziemy ujawniać ich osobom trzecim bez Państwa zgody, chyba że wymaga tego prawo lub wykonujemy działania w dobrej wierze i te dane potrzebne są nam do (i) wykonania zadania w interesie publicznym, lub (ii) do obrony naszych praw własności lub jakiegokolwiek innego podmiotu Piab lub współpracującego z nim. Jednakże, w celu spełnienia Państwa życzeń, dostarczenia Państwu produktu, usługi lub informacji, do przeprowadzenia transakcji lub aby zapewnić Państwu obsługę,  dane osobowe mogą być współdzielone z innymi podmiotami Grupy Piab i osobami trzecimi, w tym z firmami przewozowymi, dostawcami, dystrybutorami, instytucjami finansowymi, partnerami biznesowymi oraz pocztowymi lub rządowymi (takimi jak organy celne). Każdy taki podmiot Piab lub osoba trzecia może znajdować się wewnątrz lub być spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zgodnie z powyższym, jeśli podacie Państwo swoje dane osobowe, jednocześnie  dobrowolnie wyrażacie zgodę na przekazywanie takich informacji do innych krajów, zarówno do krajów wewnątrz jak i spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Aby usunąć, poprawić, zaktualizować lub uzyskać dostęp do danych osobowych

Jeśli chcecie usunąć, poprawić, zaktualizować lub uzyskać dostęp do danych osobowych, które Państwo podali do nas, lub jeśli macie Państwo związane z nimi jakiekolwiek  problemy, prosimy o kontakt. Jeśli kontaktujecie się z nami w tej sprawie, prosimy o podanie nazwy strony internetowej lub lokalizacji swoich informacji, a także danych kontaktowych (np. imię, nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, itp.), które podaliście Państwo w tym czasie.

Bezpieczeństwo

Zastosowaliśmy środki techniczne i administracyjne w celu ochrony danych osobowych i innych danych na naszych serwerach przed nieuprawnionym dostępem, utratą lub uszkodzeniem. Jednak żaden serwer lub sposób przekazywania danych za pośrednictwem Internetu nie mogą gwarantować stuprocentowego bezpieczeństwa. Dlatego też wszelka działalność i komunikacja prowadzona jest na własne ryzyko.

Linki do stron internetowych osób trzecich

Niektóre z naszych stron internetowych mogą zawierać linki do stron internetowych osób trzecich. Należy pamiętać, że nie jesteśmy odpowiedzialni za politykę prywatności, zawartość lub praktyki takich stron, ich właścicieli lub operatorów.

Modyfikacja polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub aktualizacji niniejszej polityki prywatności w dowolnym momencie.

Strona ta była ostatnio modyfikowana 10 lutego 2012r.

Własność strony

Strona ta jest własnością i opublikowana przez:

Piab AB
Box 4501
SE-183 04 Täby
Sweden
Tel.: +46 8 630 25 00
Fax: +46 8 630 26 90

Piab AB © 2018 Informacja prawna

Śledź nas

Skontaktuj się z nami